William J. Tighe

Asociovaný profesor dejín na Muhlenberg College v Allentowne, Pennsylvania, a fakultný poradca Katolíckeho akademického duchovenstva, člen Ukrajinskej katolíckej cirkvi sv. Jozafáta v Betleheme, Pennsylvania, prispievajúci redaktor Touchstone magazine.