Wilhelm de Vries

Wilhelm de Vries

Autor vedeckých spisov o sýrskej teológii a o probléme opätovného zjednotenia západného a východného kresťanstva. Žil v rokoch 1904-1997.

    Strana 1

    Strana 1