Prečo vie veda predpovedať pohyb planét, ale nie správanie človeka?

O tom, či majú mozog a slobodná vôľa niečo spoločné s najlepšou vedeckou teóriou – kvantovou mechanikou.

O tom, či majú mozog a slobodná vôľa niečo spoločné s najlepšou vedeckou teóriou – kvantovou mechanikou.