Tomáš Zálešák

Tomáš Zálešák

Vysokoškolský pedagóg a publicista, prednáša na Trnavskej univerzite.