Tomáš Jendruch

Tomáš Jendruch

Autor absolvoval štúdium teológie na RKCMBF Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí ako kaplán vo Farnosti sv. Michala, archanjela v Skalici.

Strana 1

Strana 1