Thomas Bremer

Thomas Bremer

Profesor dejín a teológie východných cirkví na univerzite v nemeckom Münsteri.