Robert F. Taft SJ

Robert F. Taft SJ

Otec Taft (1932-2018) bol mimoriadnym znalcom a uznávaným odborníkom v oblasti štúdia prameňov východných liturgií, kresťanského kalendára a liturgie hodín.

Strana 1

Prameň liturgie
Prameň liturgie

V srdci všetkého je liturgické konanie, úplne jednoduchá vec – vziať, požehnať, lámať a dávať chlieb a vziať, požehnať a dávať kalich s vínom a vodou.

Strana 1