Pavol Šteiner

Autor je historik, muzeológ, archeológ a pedagóg na UKF v Nitre. Venuje výskumu a spracovávaniu udalostí 2. svetovej vojny odohrávajúcich sa na území juhozápadného Slovenska. Je autorom monografie Babylon Armád.