Renáta Ocilková

Renáta Ocilková

Koordinátorka Konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie pastorácie Rómov.

Strana 1

Strana 1