O papeži bez paniky i entuziasmu

Vysvětlení Františkovho přístupu se zakládá na docela jednoduchém rozlišení mezi hříchem a hříšníkem, což tak přesvědčivě podává svatý Augustin.

Vysvětlení Františkovho přístupu se zakládá na docela jednoduchém rozlišení mezi hříchem a hříšníkem, což tak přesvědčivě podává svatý Augustin.

Tohoto papeže nám byl čert dlužnej

Papež František demoluje poslední pozůstatky světského majestátu papežství sám na sobě, aktivuje citovou stránku náboženské praxe, učí činorodé improv...

Papež František demoluje poslední pozůstatky světského majestátu papežství sám na sobě, učí činorodé improvizaci uprostřed nastávajícího sociálního, kulturního, verbálního i myšlenkového chaosu, ale především sám zůstává věřícím člověkem.