Martin Navrátil

Martin Navrátil

Autor je interným doktorandom na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Venuje sa najmä slovenskej poézii 20. storočia.

Strana 1

Ekumenické výzvy pre dnešok
Ekumenické výzvy pre dnešok

V roku, keď si pripomíname symbolický deň 500. výročia začiatku reformácie, stojí za to pripomenúť si útlu, elegantne pôsobiacu a „čítavú“ knižočku Waltera kardinála Kaspera Martin Luther – Ekumenická perspektíva.

Strana 1