Martin Mareš

Autor pracuje v oblasti IT, niekoľko rokov prežil vo Veľkej Kartúze.