Kňaze Ivan

Kňaze Ivan

Autor je národným riaditeľom Pápežských misijných diel.

Strana 1

Strana 1