Kelley Beaucar Vlahos

Vedúca redaktorka magazínu The American Conservative, zameriava sa na témy národnej bezpečnosti, zahraničnej politiky a občianskych práv.

Strana 1

Strana 1