Svedkovia vzkriesenia

„Správu o Božom víťazstve potrebujú počuť všetci.“ Nad posolstvom Veľkej noci sa zamýšľa evanjelický farár Jozef Pacek.

„Správu o Božom víťazstve potrebujú počuť všetci.“ Nad posolstvom Veľkej noci sa zamýšľa evanjelický farár Jozef Pacek.