Josephine Bacon

Novinárka, publicistka a tlmočníčka, pôsobí v Londýne. Je aktívnou členkou britskej Labouristickej strany a Kooperatívnej strany.