Jordan Peterson

Jordan Peterson

Kanadský klinický psychológ, vyučuje na Torontskej univerzite. V spolupráci so študentmi a kolegami publikoval viac ako sto vedeckých prác.