John F. Crosby

John F. Crosby

Profesor filozofie a riaditeľ magisterského programu filozofie na Františkánskej univerzite v Steubenville. Je medzinárodne známy svojou prácou o Johnovi Henrym Newmanovi, Maxovi Schelerovi, Karolovi Wojtyłovi a Dietrichovi von Hildebrandovi.

Strana 1

Strana 1