Veľkonočné posolstvo ekumenického patriarchu Bartolomeja

Posolstvo kríža a zmŕtvychvstania stojí dnes v protiklade k arogantnému sebazbožšťovaniu súčasného človeka, hovorí vo svojom posolstve konštantínopols...

Posolstvo kríža a zmŕtvychvstania stojí dnes v protiklade k arogantnému sebazbožšťovaniu súčasného človeka, hovorí vo svojom posolstve konštantínopols...

Vianočná encyklika

V deň pravoslávnych Vianoc prinášame slovenský preklad vianočnej encykliky – okružného listu ekumenického patriarchu Bartolomeja.

V deň pravoslávnych Vianoc prinášame slovenský preklad vianočnej encykliky – okružného listu ekumenického patriarchu Bartolomeja.