Jana Gruberová

Autorka je redaktorkou českej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.