Ján Mičuch

Píše aforizmy, epigramy, básne, poviedky, fejtóny, kabaretné pásma a rozhlasové hry. Okrem iného vydal básnické zbierky Ticho, tichšie, horúco (HEVI 1997) a Z blues do úst (FAMA art 2014), audiokazetu Denník cestovateľa v Supershope (Rádio Bratislava, 1997). Je autorom postmodernej rozhlasovej rozprávky Princezná so zlatou (SRo 2001), rozhlasových hier Pokecajme si (SRo 2005) a Hodiny huslí (SRo 2006), štylizovanej rozhlasovej talkshow Beseda z druhej ruky (SRo 2005), rozprávkového cyklu Nikine obrázky (RTVS 2014), ale tiež série poviedok o poprednom predstaviteľovi krhútskeho národa PhDr. Alfonzovi Halenárovi. Publikuje v slovenských a českých literárnych časopisoch, jeho texty boli preložené do angličtiny, slovinčiny, francúzštiny, macedónčiny a švédčiny.