Ján Juráš

Autor je čestný predseda Spolku Martina Rázusa.

Strana 1

Strana 1
Denník Svet kresťanstva