Ján Duda

Ján Duda

Súdny vikár spišskej diecézy a profesor kánonického práva na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

    Strana 1

    Pozvanie k mieru a pokoju
    Minikázeň Pozvanie k mieru a pokoju

    Kto požehnáva seba aj iných v mene Boha Izraela, zvoláva na seba a iných pokoj a na národy mier. Prosby a modlitby o Božie požehnanie sú istou cestou k pokoju a mieru.

    Strana 1