Ján Duda

Ján Duda

Súdny vikár spišskej diecézy a profesor kánonického práva na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

    Strana 1

    Svetlo na konci tunela
    Minikázeň Svetlo na konci tunela

    Ukrižovaný je v istom zmysle súdom nad týmto svetom, lebo delí ľudí na tých, ktorí uverili a Ukrižovanému dôverujú, a tých, ktorí neuverili a nedali mu svoju dôveru.

    Strana 1