Božie vlastnosti

Boh nielenže má lásku, ktorá je nasmerovaná na niečo jemu vonkajšie: Boh je v sebe samom, vo svojom bytí, láska.

Boh nielenže má lásku, ktorá je nasmerovaná na niečo jemu vonkajšie: Boh je v sebe samom, vo svojom bytí, láska.