Si veľkolepý vo svojich svätých!

Ježiš Kristus, svetlo sveta, bol poslaný k nám ľuďom, aby nás spasil. On je cesta k životu. My sa musíme rozhodnúť, či chceme ísť jeho cestou alebo ni...

Ježiš Kristus, svetlo sveta, bol poslaný k nám ľuďom, aby nás spasil. On je cesta k životu. My sa musíme rozhodnúť, či chceme ísť jeho cestou alebo nie.

Hanns Sauter 25. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Stravuje ma horlivosť za tvoj dom

K najvýznamnejším ženským postavám neskorej antiky patrí Helena, matka cisára Konštantína Veľkého. O jej životopise sme dobre poučení biskupom a cirke...

K najvýznamnejším ženským postavám neskorej antiky patrí Helena, matka cisára Konštantína Veľkého. O jej životopise sme dobre poučení biskupom a cirkevným historikom Euzébiom z Cézarey († 339), biskupom Ambrózom Milánskym († 397) a ďalšími prameňmi.

Hanns Sauter 18. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Ja som vinič, vy ste ratolesti

Na niekoľkých miestach evanjelií sa dá dobre rozpoznať, akého rozdielneho charakteru boli apoštoli a aká rozmanitosť predstáv, názorov a želaní vládla...

Na niekoľkých miestach evanjelií sa dá dobre rozpoznať, akého rozdielneho charakteru boli apoštoli a aká rozmanitosť predstáv, názorov a želaní vládla v tejto malej skupine okolo Ježiša.

Hanns Sauter 18. 07. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Žena, ktorá nám ukazuje Ježiša!

K najvýraznejším ikonám Márie patrí ikona Hodigitria (Mária, ukazovateľka cesty). Toto stvárnenie Márie s chlapcom Ježišom sa výrazne odchyľuje od bež...

K najvýraznejším ikonám Márie patrí ikona Hodigitria (Mária, ukazovateľka cesty). Toto stvárnenie Márie s chlapcom Ježišom sa výrazne odchyľuje od bežného spôsobu stvárňovania Márie.

Hanns Sauter 16. 05. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pán môj a Boh môj!

Gréckokatolícki a pravoslávni kresťania slávia dnes Nedeľu svätého apoštola Tomáša, teda Nedeľu Antipaschy.

Gréckokatolícki a pravoslávni kresťania slávia dnes Nedeľu svätého apoštola Tomáša, teda Nedeľu Antipaschy.

Hanns Sauter 23. 04. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Ten, ktorého vidíš v hrobe, vstane z mŕtvych!

Vo svojom zmŕtvychvstaní sa Ježiš prejaví ako Kráľ slávy. Prihlásiť sa k nemu je preto jedinou správnou odpoveďou, ktorú môžeme dať.

Vo svojom zmŕtvychvstaní sa Ježiš prejaví ako Kráľ slávy. Prihlásiť sa k nemu je preto jedinou správnou odpoveďou, ktorú môžeme dať.

Hanns Sauter 15. 04. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Lazárova sobota

Vo východnej cirkvi sa sobota pred Kvetnou nedeľou slávi ako Lazárova sobota. Prinášame úvahu nemeckého teológa.

Vo východnej cirkvi sa sobota pred Kvetnou nedeľou slávi ako Lazárova sobota.

Hanns Sauter 08. 04. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.