Giovanni Angelo Becciu

Giovanni Angelo Becciu

Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.

Strana 1

Strana 1