Dominik Duka

Dominik Duka

Kardinál Duka je pražský arcibiskup a český primas. Generálny kaplán Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazara Jeruzalemského. Pred rokom 1989 perzekuovaný a väznený. Bývalý provinciál českej provincie dominikánov, civilným menom Jaroslav Duka.

Strana 1

Strana 1