brat Pavol

brat Pavol

Kapucín, občianskym menom Pavel Prihatný, aktuálne pôsobí v Prahe. Popri všednej pastorácii, práci vo formácii a prekladateľskej činnosti dokončuje doktorandské štúdiá v oblasti biblickej teológie. Venuje sa starozákonnej múdroslovnej literatúre, zvlášť Knihe Sirachovho syna.

    Strana 1

    Strana 1