Mal Kristus súrodencov?

Údaje Nového zákona o Ježišových bratoch a sestrách nedovoľujú urobiť nepochybný záver o presnom stupni príbuzenstva.

Údaje Nového zákona o Ježišových bratoch a sestrách nedovoľujú urobiť nepochybný záver o presnom stupni príbuzenstva.

Prečo uctievame svätých?

Pri príležitosti Nedele všetkých svätých podľa byzantského liturgického kalendára si prečítajte pohľad moderného gréckeho pravoslávneho teológa.

Pri príležitosti Nedele všetkých svätých podľa byzantského liturgického kalendára si prečítajte pohľad moderného gréckeho pravoslávneho teológa.