Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
V skratke
15. február 2020

Kto je Ježišov učeník

Kto je Ježišov učeník

Evanjelium šiestej cezročnej nedele (16. 2. 2020) je dlhé (Mt 5,17-37). Ak ho rozdelíme na tri časti, dostaneme sa k trom témam: ako sa má Ježišov učeník zachovať, keď má spor s blížnym; ako sa má zachovať k manželke blížneho i k svojej manželke; ako sa má zachovať k pravde.

(1) Najradikálnejším riešením sporu je fyzická likvidácia blížneho. Starý zákon proti tomu postavil hrádzu: piate prikázanie Desatora – Nezabiješ. Ježiš však ide na to inak. Žiada očisťovať myseľ (eliminovať už svoj hnev voči blížnemu), očisťovať svoju reč (eliminovať voči blížnemu ponižujúce a potupné slová ako „hlupák“ a „blázon“). Možno to povedať ešte inak: urobiť všetko, aby láska k blížnemu nikdy neopustila naše srdce a aby sme sa usilovali o pochopenie a zmierenie.

(2) Najradikálnejším potupením blížneho je zneuctenie jeho manželky cudzoložstvom. Starý zákon proti tomu postavil hrádzu Desatora: Nescudzoložíš. A porušenie tohto zákazu sa trestalo smrťou. Ježiš odporúča ovládať svoje vášne už hneď vo svojom srdci: ovládať svoju žiadostivosť, svoje túžby, umŕtvovať/držať pod kontrolou svoje oči, uši, ruky. Možno to povedať aj inak: manželka blížneho musí ostať nielen nedotknutá, ale už naše srdce musí byť voči nej plné úcty.

Podobne treba mať srdce plné úcty voči svojej manželke.

(3) Blížny je závislý od toho, akú informáciu od nás dostane. Ak od nás dostane nepravdivú informáciu, spôsobíme mu škodu. Starý zákon proti nepravde postavil hrádzu: prísahu, povolanie Boha za svedka pravdy a Boží trest v prípade krivej prísahy. Ježiš však ide ďalej: chce, aby sme vraveli blížnemu pravdu aj bez prísahy a bez strachu z Božieho trestu. „Vaše áno nech je áno. Vaše nie nech je nie!“

Duchovné posolstvo: sú tri kritériá, kto je Ježišovým učeníkom – (1) kto sa usiluje už vo svojom srdci vytvárať lásku k blížnemu; (2) kto  sa usiluje už v sebe samom ovládať žiadostivosť a vášne; (3) kto má svoje vnútro naladené pozitívne voči pravde. 

Požehnanú nedeľu ako Pánov deň prajem všetkým.

 

Foto: www.filcatholic.org

Odporúčame

Blog
Kňaz a profesor Štefan Šmálik

Kňaz a profesor Štefan Šmálik

Štefan Šmálik sa narodil 17. decembra 1908 v Šuňave (okres Poprad) a zomrel v Oravskom Bielom Potoku 21. decembra 1991 a je pochovaný v Tvrdošíne. Nakoľko ide o významnú kňazskú osobnosť, je potrebné mu venovať v týchto dňoch osobitnú pozornosť.