Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
V skratke
21. december 2019

Nový človek skrze Krista

Nový človek skrze Krista

Základným posolstvom evanjelia štvrtej adventnej nedele (22.12. 2019) je udalosť zvestovania Pána Jozefovi, ženíchovi Márie (Mt 1,18-25): „Jozef, syn Dávidov, neboj sa vziať si Máriu, svoju manželku. To, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.“ K tomu tri krátke poznámky.

(1) To sú slová zvestovania narodenia Ježiša Jozefovi. Skrátka, Jozef je pozvaný (vtiahnutý?) do tajomstva vtelenia Ježiša. Boh toto zvestovanie vykonal Jozefovi dosť tajomne (evanjelista hovorí, že to bolo vo sne). Bolo to inak než pri zvestovaní Márii (porov. Lk 1,28).
Boh pozýva/vťahuje do tajomstva vtelenia Krista nejakým spôsobom každého človeka, teba i mňa. Neviem povedať, akým spôsobom to robí. Ale moja odpoveď Bohu vyžaduje veľkú odvahu, lebo ma pozýva uveriť udalosti, ktorá presahujú moje rozumové chápanie. Pán mi však hovorí: Neboj sa!

(2) Podľa kresťanského chápania sa končí Starý a začína Nový zákon. Rodokmeň Ježiša Krista končí u Jozefa, ale Jozef nie je otcom Ježiša (Mt 1,1-17). Ježiš bol počatý z Ducha Svätého (Mt 1,20). Toto musí znieť v ušiach ateistov neskutočne smiešne. Ale v Prvej Mojžišovej knihe v udalosti stvorenia čítame, že aj na počiatku stvorenia bol Duch Boží (Gn 1,2). Presne tak, ako bol Boží Duch pri počatí Ježiša. Preto v liturgii Veľkonočnej vigílie sa kňaz modlí: „Aké vznešené bolo dielo stvorenia na počiatku a o koľko vznešenejšie bolo dielo vykúpenia...“ (Rímsky misál, s. 211). Preto katolícka liturgia interpretuje vtelenie a vykúpenie ako znovustvorenie človeka Ježišom Kristom: „Čo by nám osožilo, že sme sa narodili, keby nás tvoj Syn nebol vykúpil?“ (Exultet).

(3) Jozef po zvestovaní narodenia Ježiša prijal úlohu. Bol ženatý, ale ženu nepoznal. Mal syna, ale nebol jeho otcom. Bez viery a lásky k Bohu je to azda aj nemožné. V tom sa Jozef podobá Abrahámovi, ktorý tiež veril Bohu do krajnosti. Preto ich obidvoch Písmo nazýva spravodlivými, ľuďmi zakorenenými v Bohu, čerpajúcimi „vlahu“ Božej milosti. Viera a láska k Bohu niekedy prináša so sebou aj veľa obety a odriekania. Dá sa to pochopiť? Skúsme to, prosím.

Požehnanú štvrtú adventnú nedeľu praje všetkým Ján Duda.

Foto: Guido Reni – Svätý Jozef

Odporúčame

Blog
Kňaz a profesor Štefan Šmálik

Kňaz a profesor Štefan Šmálik

Štefan Šmálik sa narodil 17. decembra 1908 v Šuňave (okres Poprad) a zomrel v Oravskom Bielom Potoku 21. decembra 1991 a je pochovaný v Tvrdošíne. Nakoľko ide o významnú kňazskú osobnosť, je potrebné mu venovať v týchto dňoch osobitnú pozornosť.