Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
V skratke
24. august 2019

Čo je spása?

Čo je spása?

V evanjeliu 21. nedele v cezročnom období (25. 8. 2019) sa ktosi opýtal Ježiša: „Pane, málo je tých, čo budú spasení?“ (Lk 13,22-30). Kľúčovým slovom nedeľného evanjelia je „spása“. Vieme, čo znamená a o čo tu ide?

(1) V sekulárnom význame je to niečo, čo oslobodí človeka, uzdraví ho, pomôže mu! Ako keď lekár pomôže človeku uzdraviť sa. Ako keď priateľ mu pomôže dostať sa z ťažkej situácie alebo oslobodí ho zo zlých návykov. Skrátka, toto „oslobodenie“ môže byť politické, sociálne, psychologické i morálne. Vždy tu však ide o ľudské oslobodenie, ktoré treba – na jednej strane – nielen rešpektovať, ale aj oceniť. Na druhej strane, ľudské oslobodenie treba jasne odlíšiť od Božieho oslobodenia.

(2) Zásadnou sa stáva otázka: ako sa človek stáva spravodlivým pred Bohom? Bola to jedna z vážnych otázok, ktoré riešil apoštol Pavol po svojom obrátení: nestávame sa spravodlivými pred Bohom skutkami konanými podľa Zákona (= 5 biblických Mojžišových kníh), ale vierou v Ježiša Krista!

Niektorí to pochopili tak, že je to „oslobodenie od etiky“. Nech žijeme akokoľvek, že na tom nezáleží, že dôležité je veriť! To je však chybný výklad s katastrofálnymi následkami. Lebo kresťanská etika sa rodí z našej viery, ktorá nie je iba myšlienkou, presvedčením, ale vychádza z osobného vzťahu človeka s Ježišom. Preto apoštol Jakub tvrdí, že „viera bez skutkov je mŕtva“ (Jak 2,26). Zdá sa, že každý závažný morálny úpadok je výsledkom znehodnotenej viery (Benedikt XVI., 93).

Čo je spása? Tu na zemi je to námaha (= tesná brána), proces „uzdravovania“ od hriechov, prijímanie milosti Kristovho vykúpenia, rastu vo viere a činorodej láske, život nasledovania Krista.

Požehnanú nedeľu prajem všetkým.

Ján Duda

 

Foto: davidjeremiah.blog

Odporúčame

Blog
Kňaz a profesor Štefan Šmálik

Kňaz a profesor Štefan Šmálik

Štefan Šmálik sa narodil 17. decembra 1908 v Šuňave (okres Poprad) a zomrel v Oravskom Bielom Potoku 21. decembra 1991 a je pochovaný v Tvrdošíne. Nakoľko ide o významnú kňazskú osobnosť, je potrebné mu venovať v týchto dňoch osobitnú pozornosť.