Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
V skratke
02. február 2019

Láska je viac než proroctvo

Láska je viac než proroctvo

Evanjelium 4. nedele v cezročnom období (3. 2. 2019) je pokračovaním Lukášovho úryvku z minulej nedele, keď v nazaretskej synagóge sa dostal do stretu s vlastnými krajanmi, ktorí ho odmietli a vyhnali, lebo im povedal, že je prorokom (Lk 4,21-30).

(1) Niektorí autori vykladajú evanjelium porovnaním poslania proroka (1. čítanie) a lásky (2. čítanie). 

Poslanie  proroka vynikajúco opisuje prorok Jeremiáš (prvé nedeľné čítanie): je to človek, ktorý odvážne a „v mene Boha“ stojí pred svetom a predkladá mu Božie slová a súdy múdro, odvážne a podľa pravdy (porov. Jer 1,18-18).

Ale láska je viac než proroctvo, píše apoštol Pavol (druhé nedeľné čítanie – 1Kor 13,1-13). Toto porovnanie rieši aj Benedikt XVI. v encyklike „Láska v pravde“ (lat. Caritas in veritate). Výsledkom je Kristus na kríži: na jednej strane, človek si namýšľa, že „zabitím“ pravdy ju navždy umlčí. Na druhej strane je Ukrižovaný vrcholným prejavom jeho lásky. 

V súčasnej Cirkvi a svete potrebujeme prorokov i dar odvážneho proroctva. Ale potrebujeme aj veľa lásky a pokory. Presne tak, ako nám to ukazuje Ukrižovaný!

(2) Moju pozornosť upútal Náman Sýrsky, ktorý bol pohanom a spomína ho Ježiš v evanjeliu. Z malomocenstva ho uzdravil prorok Elizeus (Lk 4,27 a 2Kráľov 5,15). Po svojom uzdravení prakticky vyznal vieru v Boha Izraela, keď povedal, že „niet Boha na zemi, mimo Izraela“. Potom vzal so sebou do svojej vlasti, do zeme pohanov, zem z Izraela a umiestnil ju vo svojej záhrade, aby sa na nej klaňal Bohu Izraela.

Pripomína mi to pápeža Jána Pavla II., ktorý vždy pobozkal zem krajiny, do ktorej prišiel. Bol to prejav hlbokej úcty a lásky k ľudu krajiny. Ján Pavol II. je tak tiež obrazom proroka, ktorý stál pred svetom pravdivo a odvážne, ale nikdy nie bez lásky, úcty a pokory voči ľuďom. 

Keď vám prajem požehnaný Pánov deň, zároveň vám prajem, aby ste aj vy boli pred svetom i pred vlastnými krajanmi prorokmi, naplnenými Kristovou láskou.

Ján Duda

 

Obrázok: prorok Elizeus, www.vojtechkodet.cz

Odporúčame

Blog
Kňaz a profesor Štefan Šmálik

Kňaz a profesor Štefan Šmálik

Štefan Šmálik sa narodil 17. decembra 1908 v Šuňave (okres Poprad) a zomrel v Oravskom Bielom Potoku 21. decembra 1991 a je pochovaný v Tvrdošíne. Nakoľko ide o významnú kňazskú osobnosť, je potrebné mu venovať v týchto dňoch osobitnú pozornosť.