Témy

Nenašli ste tému? Skúste ju vyhľadať:

Strana 2

Fabián, pápež a mučeník
Svätec týždňa Fabián, pápež a mučeník

Fabiánova autorita musela byť veľká, keď po jeho mučeníckej smrti 20. januára 250 cisár Décius „bol ochotný s väčšou trpezlivosťou a toleranciou prijať správu, že proti nemu niekto povstal, než správu, že v Ríme zvolili biskupa“ (Cyprián, Ep. 55, 9).

Denník Svet kresťanstva