Články na tému História

    Strana 1

    Spor o Koneva
    Spor o Koneva

    Českú spoločnosť polarizuje spor o sochu maršala Koneva, ktorá donedávna stála na jednom z pražských námestí.

    Strana 1