Témy

Nenašli ste tému? Skúste ju vyhľadať:

    Strana 1

    Stavenisko Tatry
    Ekológia Stavenisko Tatry

    Hľadať rovnováhu medzi rozvojom turizmu a zachovaním prostredia, ktoré turistov láka, musia najmä samosprávy. Tie sú pod tlakom ekonomických záujmov developerov aj ochranárskych aktivistov.

    Strana 1