Spoločnosť

Koniec habsburskej ríše

Koniec 1. svetovej vojny je spájaný najmä s udalosťami na západnom fronte. Na osud monarchie mali ale zásadnejší dosah udalosti na iných frontoch.

Koniec 1. svetovej vojny je spájaný najmä s udalosťami na západnom fronte. Na osud monarchie mali ale zásadnejší dosah udalosti na iných frontoch.

Hlavní vedci raného novoveku boli veľmi zbožní ľudia. Vedecká revolúcia je mýtus

Prečo sa veda vyvinula iba v Európe? Boli hlavní vedci osvietenstva rebelmi proti cirkvi? Prinášame ukážku knihy Rodneyho Starka Vyriekli krivé svedec...

Prečo sa veda vyvinula iba v Európe? Boli hlavní vedci osvietenstva rebelmi proti cirkvi? Prinášame ukážku knihy Rodneyho Starka Vyriekli krivé svedec...