Spoločnosť

Export revolúcie do Afriky

Ak je intervencia prevažne kontraproduktívna, mali by sme si dať odpoveď na otázky: Čo to tu vlastne robíme? Nie sú aj lepšie prístupy?

Ak je intervencia prevažne kontraproduktívna, mali by sme si dať odpoveď na otázky: Čo to tu vlastne robíme? Nie sú aj lepšie prístupy?

Husákov posledný omyl

Keď 17. decembra 1987 Gustáv Husák prestal byť generálnym tajomníkom ÚV KSČ, jeho miesto zaujal profesionálny stranícky funkcionár Miloš Jakeš.

Keď 17.decembra 1987 Gustáv Husák prestal byť generálnym tajomníkom ÚV KSČ, jeho miesto zaujal profesionálny stranícky funkcionár Miloš Jakeš.