Spoločnosť

Strana 409

Medzinárodný deň odstránenia násilia páchaného voči ženám
Medzinárodný deň odstránenia násilia páchaného voči ženám

V roku 1999 bol pod záštitou OSN ustanovený 25. november za Medzinárodný deň odstránenia násilia páchaného voči ženám. Jeho história pochádza z Latinskej Ameriky a zvolený bol podľa dňa smrti troch sestier Mirabalových, ktoré boli násilne zavraždené v Dominikánskej republike počas vlády diktátora ...

O priateľstve
O priateľstve

Človek ako súčasť prírody vytvára vzťahy. Na ich vznik, priebeh i celkový osoh majú vplyv všetky tri zložky ľudskej osoby: telesná, duševná (psychická) a duchovná. Kamarátstvo a priateľstvo môžeme považovať za základné ľudské vzťahy. Môžeme do nich zahrnúť dokonca aj rodinné príslušenstvo či vzťahy ...

(Niektoré) kresťanské akcie: pekné kalichy naplnené do polovice
(Niektoré) kresťanské akcie: pekné kalichy naplnené do polovice

Neviem, či máte podobnú skúsenosť, ale ja sa dostávam na ďalšiu a ďalšiu akciu, ktorá je výborne zorganizovaná, ale chýba jej „naplnenie kalicha až po okraj.“ Ostáva naplnený len do polovičky, a to je škoda. Vysvetlím to bližšie na príklade jednej konkrétnej, z istých dôvodov však nemenovanej akc...

Kedy bude mať pravica svoj denník?
Kedy bude mať pravica svoj denník?

Výročie novembrovej revolúcie vo mne evokuje spomienky na začiatky politickej demokracie na Slovensku. Zakladanie prvých politických strán a hnutí, rozmach tlače, volebné plagáty. V roku 1989 som bol siedmakom na základnej škole a tak si na dianie živo spomínam. Začiatkom deväťdesiatych rokov vydáv...

Obraz
Obraz

Keď som sviatočne naladený, do Černovej neprichádzam rýchlo, po hlavnej ceste, ale radšej sa približujem pomaly, odzadu, cestičkou cez Hriby. Takto mám viac času vstrebať do seba krajinu, pripomenúť si záhumnia môjho detstva, chodníček, ktorým sme v nedeľu chodievali do kostola. Na Hriboch som zas...

Pred 18-timi rokmi sme vzali slobodu do vlastných rúk
Pred 18-timi rokmi sme vzali slobodu do vlastných rúk

Spoločnosť v Československu sa na konci 80-tych rokov ocitla na pokraji krízy. Nedostatok tovarov a služieb, zlyhávanie inštitúcií, zdevastované životné prostredie, všeobecný chaos. Udalosti, ktoré sa odohrali 17. novembra na Národnej triede v Prahe, odštartovali spoločenskú erupciu a pohyb, ktorý...

Prezident do sychravého počasia
Prezident do sychravého počasia

Keď som v roku 2004 volil prezidenta, veľmi som rozmýšľal nad Františkom Mikloškom, no bol som viac naklonený liberálom. Dal som hlas Martinovi Bútorovi. Rozhľadený, vzdelaný človek s perfektne odvedenou prácou veľvyslanca v USA, jeden zo zakladateľov renomovaného Inštitútu pre verejné otázky, v min...

Strana 409