Spoločnosť

Strana 399

Dance
Dance

Zaujímavá hra so svetlom v tanečnom rytme. Dance - Amazing videos are here ...

Postoy o Černovej
Postoy o Černovej

Dnes si celé Slovensko pripomína známe udalosti, ktoré sa pred sto rokmi odohrali v liptovskej obci Černová. Náš portál sa už takmer dva týždne intenzívne venuje tejto tragédii. Otázka vás, našich čitateľov a priateľov, môže znieť: prečo? Uvedomujeme si, že v slovenskej spoločnosti dnes rezonujú in...

Anton Lauček: Hlinka nebol megaloman
Anton Lauček: Hlinka nebol megaloman

Spisovateľ Anton Lauček je autorom dvoch unikátnych kníh. Po beletristickom spracovaní masakry v Černovej v diele Cez utrpenie (1997, 2006) nedávno vydal prvú beletriu o živote Andreja Hlinku s názvom Andrej – Fragment zo života. Prečo si sa pustil do literárneho spracovania černovčanskej tragédie? ...

Róbert Letz: Černová nestratila na aktuálnosti
Róbert Letz: Černová nestratila na aktuálnosti

Téme černovskej tragédie (27.október 1907) sa popri profesorovi histórie Romanovi Holecovi venoval i ďalší renomovaný profesor histórie Róbert Letz. Prečo ste sa rozhodli historicky skúmať černovskú tragédiu? Som historik 20. storočia a sám sa nerád vymedzujem iba na menšie a užšie témy. Nazdávam ...

Roman Holec: Černová vypovedá o zlyhaní štátnej moci
Roman Holec: Černová vypovedá o zlyhaní štátnej moci

O tragickej udalosti z 27.októbra 1907 v Černovej napísal monografiu profesor histórie Roman Holec. V interview približuje, ako sa na černovskú tragédiu pozerá pri jej stom výročí. Prečo ste sa rozhodli historicky skúmať černovskú tragédiu? Čím Vás táto téma zaujala? K výskumu Černovej som sa dosta...

Ufóni a deti
Ufóni a deti

Ufóni chcú uniesť dieťa. Ako sa ide na to, prevedie v animácii Pixar. Pixar - Lifted - Funny blooper videos are here ...

Ako som pochovával obete černovskej masakry
Ako som pochovával obete černovskej masakry

Vdp. Andrej Oravec, farár v Kluknave (Spiš), bol roku 1907 kaplánom a katechétom v Ružomberku. Jemu pripadla ťažká úloha vykonať kňazské povolanie a ísť medzi umierajúcich černovských martýrov a pripraviť ich na poslednú cestu. Svetská vrchnosť mu v tom zabraňovala. Vdp. Oravec napriek zákazu vyhľa...

Stanovisko slovenských historikov k osobnosti Andreja Hlinku
Stanovisko slovenských historikov k osobnosti Andreja Hlinku

V posledných dňoch sme svedkami cielenej mediálnej kampane namierenej nielen voči historickej postave Andreja Hlinku, ale aj všetkým, ktorí sú presvedčení o jeho prevažujúcom kladnom význame v našich národných dejinách. Celkové hodnotenie osobnosti Sme si vedomí, že Hlinka – podobne ako ďalší polit...

Nad skončenou kampaňou
Nad skončenou kampaňou

Kto by si nepamätal billboardy s fotografiou nenarodeného dieťaťa, ktoré ešte pred pár týždňami lemovali Slovensko? Kampaň sa rýchlo stala stredobodom pozornosti médií i zástancov interrupcií. Dokonca kvôli nej zasadala Arbitrážna komisia Rady pre reklamu. Jej výsledok bol, že reklama je neetická. Z...

Boh predáva
Boh predáva

Zárobky médií založených na viere budia rešpekt Napriek tomu, že časť médií sa správa nepriateľsky voči náboženstvu, darí sa mnohým produktom, ktoré sú založené na viere. Entuziazmus pre filmy s náboženským posolstvom nejaví žiadne známky ochabovania, obzvlášť keď nedávno istá kresťanská mediálna s...

Strana 399