Spoločnosť

Strana 397

Ústavný súd odsúdil dieťa do pozície nepriateľa matky a pochoval demokraciu
Ústavný súd odsúdil dieťa do pozície nepriateľa matky a pochoval demokraciu

Ústavný súd pochoval demokraciu, keď odobril komunistický interrupčný zákon. Ponovembrová ústava jasne priznáva právnu ochranu človeku i pred narodením, čo je obdobím rovnako v štádiu tretieho, druhého či prvého trimestra. Ústavný súd odsúhlasil zabíjanie detí s postihnutím až do pôrodu. Toto je dis...

Rozhodol o živote
Rozhodol o živote

Slovensko je mladou, neskúsenou krajinou. Už počas svojej krátkej histórie však muselo často bojovať o svoje budúce smerovanie. Na poli medzinárodnom, ekonomickom, spoločenskom a nepochybne aj právnom. Otázku, či v týchto skúškach obstálo, ponechám nezodpovedanú... Pre istotu. Od svojho v...

Chrániť pravdu o rodine
Chrániť pravdu o rodine

„Are you family oriented?“ Ste rodinne založený? Tak znela častá otázka, ktorou ma prepadávali na spoločenských podujatiach počas rokov diplomatického pôsobenia v Kanade. Byť rodinne orientovaným patrí v severnej Amerike k dobrému tónu. Nikdy v živote som sa nenachodil toľko na spoločenské podujati...

Ústavný súd musí čeliť pravde: Umelý potrat je útok na dieťa
Ústavný súd musí čeliť pravde: Umelý potrat je útok na dieťa

Zajtra bude Ústavný súd SR posudzovať kompatibilitu komunistického potratového zákona s postnovembrovou ústavou. Je to šanca napraviť poslednú a najväčšiu komunistickú nespravodlivosť. Komunizmus odopieral právo na súkromný majetok, slobodu vyznania i právo na život nenarodeným, ktoré ostáva naďalej...

Odložená kríza
Odložená kríza

Koniec ťažkej vládnej krízy, odvrátenie predčasných volieb, alebo prípadne aj inak: podľa strachujúceho sa Slotu len zažehnaná bežná hádka. Hroziaci Jureňa zastávajúci sa Malinovej, predseda strany s exmečiarovskými mecenášmi Fico bojovníkom proti korupcii, pokorný a pokorený Mečiar. Dzurinda karhaj...

Potratové video pre ústavných sudcov
Potratové video pre ústavných sudcov

V predvečer 17. novembra ústavní sudcovia dostali videozáznam komunistami legalizovaného umelého potratu na DVD, ktoré im poslalo Centrum pre bioetickú reformu (CBR) spolu s listom (zverejneným na www.pravonazivot.sk). Komunizmus upieral základné ľudské práva - na súkromný majetok, či slobodu vierov...

Medzinárodný deň odstránenia násilia páchaného voči ženám
Medzinárodný deň odstránenia násilia páchaného voči ženám

V roku 1999 bol pod záštitou OSN ustanovený 25. november za Medzinárodný deň odstránenia násilia páchaného voči ženám. Jeho história pochádza z Latinskej Ameriky a zvolený bol podľa dňa smrti troch sestier Mirabalových, ktoré boli násilne zavraždené v Dominikánskej republike počas vlády diktátora ...

O priateľstve
O priateľstve

Človek ako súčasť prírody vytvára vzťahy. Na ich vznik, priebeh i celkový osoh majú vplyv všetky tri zložky ľudskej osoby: telesná, duševná (psychická) a duchovná. Kamarátstvo a priateľstvo môžeme považovať za základné ľudské vzťahy. Môžeme do nich zahrnúť dokonca aj rodinné príslušenstvo či vzťahy ...

(Niektoré) kresťanské akcie: pekné kalichy naplnené do polovice
(Niektoré) kresťanské akcie: pekné kalichy naplnené do polovice

Neviem, či máte podobnú skúsenosť, ale ja sa dostávam na ďalšiu a ďalšiu akciu, ktorá je výborne zorganizovaná, ale chýba jej „naplnenie kalicha až po okraj.“ Ostáva naplnený len do polovičky, a to je škoda. Vysvetlím to bližšie na príklade jednej konkrétnej, z istých dôvodov však nemenovanej akc...

Kedy bude mať pravica svoj denník?
Kedy bude mať pravica svoj denník?

Výročie novembrovej revolúcie vo mne evokuje spomienky na začiatky politickej demokracie na Slovensku. Zakladanie prvých politických strán a hnutí, rozmach tlače, volebné plagáty. V roku 1989 som bol siedmakom na základnej škole a tak si na dianie živo spomínam. Začiatkom deväťdesiatych rokov vydáv...

Strana 397