Kultúra

Ofir, zem plná zlata

Ako vyzerá krajina oplývajúca zlatom a bohatstvom, kde sa hovorí grécky a ktorú poznal kráľ Šalamún.

Ako vyzerá krajina oplývajúca zlatom a bohatstvom, kde sa hovorí grécky a ktorú poznal kráľ Šalamún.

Smrť Archimedova

Posledné chvíle života starovekého mysliteľa a vynálezcu Archimeda v podaní Karla Čapka.

Posledné chvíle života starovekého mysliteľa a vynálezcu Archimeda v podaní Karla Čapka.