Krátke správy redakcie

Ján Duda pred 20 d

Rodina je o darujúcej láske. Evanjelium tohtoročnej nedele Sv. rodiny je to isté, ktoré čítame pri sv. omši na sviatok Obetovania Pána (2. 2.) Je to úryvok, ako Jozef a Mária priniesli Ježiša do chrámu a obetovali za neho Bohu dve hrdličky (Lk 2,22-40).

(1) Práve v „obetovaní“ treba hľadať kľúč k správnemu pohľadu na rodinu. „Obetovať sa“ znamená venovať sa, darovať sa (Králik, 393) z lásky a zadarmo (Mennonna, 280). Napr. koľko času a sily venuje matka svojim deťom, keď ich vychováva? Nemôže existovať skutočná rodina, v ktorej nie je obetujúca sa láska.

(2) Ak pravá rodina je o darujúcej sa láske, potom je to rodina otvorená aj pre darovanie života (Humanae vitae, 17). Dobro manželov nemožno odtrhnúť od dobra detí (kán. 1055). Takto sú rodičia ohlasovateľmi Ježišovho narodenia a ohlasujú ho darovaním života a obetujúcej sa lásky.

(3) Je veľmi dôležité objaviť, že Ježišovo narodenie a život ohlasujú nielen anjeli, proroci, pastieri, ale i starci a chorí. V evanjeliu ich reprezentujú staručký Simeon a prorokyňa Anna. Simeon uvidel Ježiša, spoznal ho a prihlásil sa k Ježišovmu životu neočakávaným spôsobom: modlitbou „nunc dimittis...“ (teraz už môžeš prepustiť, Pane, svojho služobníka, lebo moje oči uvideli tvoju spásu...). V pokročilom veku sa prihlásili k životu, ktorý dáva Ježiš, k životu silnejšiemu ako smrť (sv. Ambróz, 60).

Ponaučenie: v každom veku i stave možno ohlasovať narodenie Ježiša; ako manželia a rodičia aj ako seniori: vierou v život pozemský i nebeský.

Požehnanú nedeľu Sv. rodiny prajem všetkým, ktorí sú ohlasovateľmi kultúry života.

Ján Duda

 

Obrázok: reliéf Sv. rodiny – Jozef Mihaľov

Adam Takáč pred 24 d

Hlava Katolíckej cirkvi pápež František pravidelne prináša odkazy a povzbudenia cez sociálnu sieť Twitter. Robí tak aj počas týchto vianočných sviatkov a v uplynulých dňoch „tvítoval“ viacero pekných myšlienok. Tu sú niektoré z nich:

Osloboďme Vianoce zo zajatia svetskosti! Pravý duch Vianoc spočíva v kráse toho, že Boh nás miluje. (Tvít z 22. decembra)

Ak chceme sláviť skutočné Vianoce, kontemplujme tento obraz: krehkú jednoduchosť malého novorodeniatka. Tam je Boh. (Tvít pápeža Františka 23. decembra 2017)

Povedzme malému Ježiškovi jednoducho: „Ďakujem, že si toto všetko spravil pre mňa.“ (Tvít z 24. decembra)

(zdroj: Vatikánsky rozhlas)

Foto – Pápež František udeľuje veriacim požehnanie po modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra 24. decembra (TASR/AP)

Ján Duda pred 24 d

Evanjelium sviatku sv. Štefana (26. 12. 2017) je o tom, že Ježiš varuje svojich učeníkov pred ľuďmi (Mt 10,17-22). K tomu len dve krátke poznámky.

(1) Ak sv. Štefan zvolal: „Vidím nebo otvorené a Syna človeka stáť po pravici Boha“ (Sk 7,56), potom je isté, že nebo je pre človeka znova otvorené a prístupné vykupiteľským dielom Pána Ježiša. Toto je pre nás zásadným posolstvom: nebo je pre nás opäť otvorené!

(2) Ak by sme si mysleli, že Ježiš priniesol na svet pokoj, nie je to pravda. Priniesol rozdelenie ľudí – o tom je dnešné evanjelium (Mt 10, 17-22) i Štefanova mučenícka smrť (Sk 7,54-60). Zdá sa, že táto nenávisť má prameň v nenávisti zlého voči všetkému Božiemu. Veď ako ináč môže vyvolať v človeku zúrivosť taká jednoduchá veta: vidím nebo otvorené?!

Ponaučenie: láska k Bohu je témou aj dnešný deň. Ale môže mať aj krvavé okolnosti a súvislosti. Prosme Pána o dar sily milovať, nie nenávidieť.

Požehnaný druhý sviatok vianočný prajem všetkým.

Ján Duda

 

Obrázok: Rembrandt – Kameňovanie sv. Štefana

Ján Duda pred 26 d

Evanjelium slávnosti Narodenia Pána (25. 12. 2017) nesie posolstvo, že „Slovo (Boží Syn) sa stalo telom a prebývalo medzi nami“ (Jn 1,5.9-14).

(1) Pán Boh sv. Kataríne Sienskej (+1380) to vysvetlil tak, že Ježiša nazval mostom, ktorý siaha z neba až k zemi (Dialógy s Božou prozreteľnosťou, str. 61). Lebo v osobe Ježiša je božská prirodzenosť (= nebo) i ľudská prirodzenosť (= zem). Ježiš je mostom, ktorý spája nebo so zemou.

(2) V Dialógoch sv. Kataríny Boh dáva mostu-Ježišovi formu kríža a ľudia vystupujúci do neba vystupujú popri Ježišovi visiacom na kríži. A sú tri stupne výstupu do neba: na prvom stupni (= Ježišove nohy) sa má človek zbaviť svojich nerestí. Na druhom stupni (= Ježišovo srdce-láska) človek nadobúda cnosti a na treťom stupni (= Ježišova tvár-nebo) človek už prežíva radosť v Bohu (str. 61-62). Je to obraz Narodenia Pána spojený s obrazom Veľkej noci: Slovo sa stalo telom pre naše vykúpenie.

(3) Zároveň nám to pripomína sen patriarchu Jakuba o rebríku (Dt 28,10-22). Snívalo sa mu, že na zemi stál rebrík, ktorý siahal až do neba a anjeli po ňom vystupovali a zostupovali. A zrazu sa pred ním zjavil Pán... Po prebudení Jakub povedal: „Naozaj Pán je na tomto mieste a ja som o tom nevedel.“ A nazval to miesto Betel (= dom Boží). Slávnosť Božieho narodenia sa dotýka ľudských duší. Koľkí sú však ešte neprebudenými...

Ponaučenie: prosme Pána, aby sa vianočné sviatky stali pre nás momentom duchovného prebudenia pre nebo.

Požehnané vianočné sviatky prajem všetkým ľuďom dobrej vôle.

Ján Duda

 

Foto: Eastern Christian Insights (blogs.ancientfaith.com/easternchristianinsights)

 

Adam Takáč pred 26 d

Azda najslávnejšia vianočná pieseň Tichá noc má takmer dvesto rokov. Po prvý raz zaznela pri štedrovečernej omši roku 1818 v rakúskej dedinke Oberndorf. V tie Vianoce sa v miestnom kostole pokazil organ, do ktorého vraj vliezla myš a spôsobila poruchu.

Tamojší kňaz Joseph Mohr sa narýchlo rozhodol, že napíše skladbu, ktorú by mohli zaspievať pri polnočnej omši. Mohr poprosil učiteľa Franza Xavera Grubera, ktorý v tom čase zastupoval v Oberndorfe organistu, aby zložil melódiu pre dva sólové hlasy so sprievodom gitary. Tichú noc zaspievali pri omši spoločne a okamžite ňou uchvátili všetkých, ktorí ju počuli.

Skladba sa začala šíriť po celom Rakúsku a dnes je preložená do viac ako troch stoviek jazykov. V dedinke Oberndorf tiež stojí kaplnka Stille-Nacht-Kapelle (Kaplnka Tichej noci), ktorá je obľúbenou turistickou atrakciou najmä počas vianočných sviatkov.

Foto – Kaplnka Tichej noci v rakúskom Oberndorfe. (Flickr.com/lowrunner1)

Ján Duda pred 27 d

Evanjelium Štvrtej adventnej nedele prináša správu: archanjel Gabriel prišiel oznámiť Márii, že sa stane matkou Božieho Syna (Lk 1, 26-38). 

(1) Počatie Syna Ježiša „bez muža“ znie dospelému uchu podivne. Avšak ako nedeľné evanjelium prináša túto podivnú informáciu, rovnako podivnú správu prináša aj nedeľné prvé čítanie (2 Sam 7, 1-5.8-12.14-16): kráľ Dávid chcel postaviť Pánovi chrám. Ale Boh mu ústami proroka Nátana odkázal niečo podivné. „Pán oznamuje, že ti sám vybuduje dom... ustanovím po tebe potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob... Ja (hovorí Boh) mu budem otcom a on mi bude synom.“ O kom to prorok hovorí? Bude to Dávidov či Boží syn? A ešte dodáva, že jeho trón bude trvať navždy. Aké pozemské kráľovstvo trvá navždy? Obdivuhodné sú Božie posolstvá a skutočný kresťan je ich obdivovateľom a žasne nad Božími dielami našej spásy.

(2) Vykúpenie a spása človeka boli tajomstvom, boli skryté. Ale teraz boli vyjavené: skrze Písma a prorokov, skrze evanjelium Ježiša. Takto v nedeľnom druhom čítaní nás povzbudzuje apoštol Pavol (Rim 16, 25-27). Aby sme poslušne prijali vieru a uverili... Zvestovanie i Ježišovo narodenie by nemali ostať bez našej osobnej odpovede...

Ponaučenie: Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami... Neprestávajme žasnúť nad obdivuhodným dielom spásy.

Požehnanú štvrtú adventnú nedeľu a Štedrý deň prajem všetkým, lebo dnes bol Pán k nám neobyčajne štedrý a daroval nám svojho Syna!

Foto: Leonardo da Vinci – Zvestovanie

Imrich Gazda pred 27 d

Tradičné predvianočné stretnutie s predstaviteľmi Rímskej kúrie využíva pápež František k otvorenej bilancii uplynulého roka. Ten končiaci určite nepatrí k najvydarenejším. Reformy, najmä finančného a organizačného charakteru, ktoré pápež presadzuje, sa počas uplynulých mesiacov takmer úplne zasekli.

„Keď hovoríme o reforme, na myseľ mi prichádza sympatické a príznačné vyjadrenie monsignora Frédérica-Françoisa-Xaviera Dé Mérodea: ,Robiť reformy v Ríme, to je ako čistiť egyptskú sfingu zubnou kefkou´,“ glosoval František, podľa ktorého je nevyhnutné „prekonať nepríčetnú a degenerovanú logiku komplotov a malých záujmových skupín, ktoré v skutočnosti predstavujú – napriek všetkým ich zdôvodneniam a dobrým úmyslom – rakovinu, ktorá vedie k sebastrednosti a infiltruje sa aj do cirkevných organizmov ako takých a osobitne do ľudí, ktorí v nich pracujú“.

V Rímskej kúrii podľa pápeža pôsobia „zradcovia dôvery“, ktorí boli vybraní, aby napomohli reformu, no nechali sa „korumpovať ambíciami a domýšľavosťou“. Keď boli poslaní preč, namiesto prejavenia ľútosti sa vyhlásili za mučeníkov systému, starých štruktúr a pápežovej neinformovanosti.

Práve tieto slová vyvolali dohady, na koho pápež František narážal. V uplynulom roku za zvláštnych okolností opustil pozíciu generálneho audítora Svätej stolice Libero Milone, ktorý sa podľa vlastných slov stal obeťou vatikánskych intríg. Veľa sa hovorilo aj o „odídení“ prefekta Kongregácie pre náuku viery Gerharda Ludwiga Müllera.

Americký vatikanista John Allen si myslí, že z pápežovho príhovoru cítiť frustráciu, že v úsilí o reformu naráža na rovnaký odpor ako jeho predchodca Benedikt XVI.

K tejto komplexnej téme sa ešte vrátime po vianočných a novoročných sviatkoch.   

Foto – TASR/AP

Pavol Rábara pred 29 d

Keď sa už teda začal v redakcii bilancovať rok 2017, nedá mi, aby som sa nepodelil s jednou kategóriou, ktorú ťažko zaradiť do našich rubrík – či kultúry, spoločnosti, nedajbože Sveta kresťanstva. 

Reč je o pive. Fakt dobrom pive, ktoré tento rok robilo pri všetkej počestnosti radosť mne aj priateľom v blízkom dosahu. 

Rebríček víťazov je čisto subjektívny, verím, že ste stretli rovnako dobré, ak nie lepšie kúsky. (Tipy zbierame v redakčnom maile.) 

Svetlý ležiak 
Urpiner 12° – nefiltrovaný, miesto: Staromeštianska pivotéka, Bratislava
Banskobystrická klasika v nefiltrovanej podobe bola v horúcich dňoch vskutku príjemným osviežením. Vzácne ho dopĺňala nepasterizovaná Plzeň, ktorú vedia výborne načapovať napríklad v bratislavskej Fabrika Beer Pub. 

Svetlý ležiak – špeciál
Wet Hop Lager 13° (Wywar), miesto: Bratislava, Holíč
U mňa jednoznačne ležiak roka 2017. Čerstvý žatecký chmeľ dokázali spracovať v holíčskom pivovare geniálne, výsledkom bolo na jeseň stále pomerne ľahké pivo, avšak s plnšou chuťou a jemným sladkastým zakončením. Škoda, že to trvalo tak krátko. 

Výborný ležiak – špeciál bol aj Krakonoš 14° (Trutnov, CZ). Mali sme ho v pražskej hospode U slovanské lípy na Žižkove. 

Polotmavý/tmavý ležiak  
Polotmavá 12° (Pivovarský dvůr Chýně, CZ), Velká klášterní restaurace, Praha-Hradčany
Na Slovensku považujem za najlepší polotmavý kúsok Ján od Wywaru, ale česká špecialitka, ktorú sme si vychutnali pred Strahovským kláštorom, bola ešte o kúsok vpred. 

Tmavý špeciál 
Weizenbock 16° (Stupavar), miesto: Stupavar Beer Pub, Bratislava
A v pôste to prišlo. V čase, keď sme na Postoji písali o tradícii pôstneho piva bavorských mníchov, sme v centre Bratislavy ochutnali neskutočne dobrý „pôstny“ bock ze Stupavy. Husté pivo s takmer čiernou farbou a ťažko opísateľnou chuťou. Veríme, že Stupavar si dá na najbližší pôst opäť predsavzatie pripraviť toto dielko.  

vrchne kvasené – America Pale Ale
Divný les APA 14° (kočovný pivovar Čierny kameň, Liptovské Revúce; varené: Sessler, Trnava) – fľaškové
Priznám sa, tento rok mi vrchne kvasené pivá až tak nechutili. Boli to skôr výnimky – ale APA, ku ktorej som sa dostal v Ružomberku, stála za to. Je zároveň jediným fľaškovým pivom v tomto rebríčku, ale nevadí. Hádam sa ešte stretneme. 

vrchne kvasené – India Pale Ale
Krušnohor IPA 17° (Kraslice, CZ), miesto: Čierny pes, Bratislava
Kultová krčma neďaleko katedrály mala kedysi v lete v ponuke aj silnú IPU z Česka, ktorú chuťovo zaraďujem medzi extra klasu. Ale dobrá IPA by sa našla vo viacerých našich pivovaroch, hoci vravím – tento rok bol o ležiakoch. 

Špeciál extra
Roggenbier 12° – ražné (Piešťanský pivovar Žiwell), miesto: Lodenica, Piešťany
Ražný špeciál od piešťanského Žiwellu nás zaujal hustou, smotanovou penou a zaujímavou chuťou. Škoda, že bol drahý a len sezónne.

Foto: Dubové sudy v podzemí pivovaru Plzenský Prazdroj, v ktorých kvasí plzenský ležiak. (Foto: autor) 

Lukáš Krivošík pred 30 d

Kto by nepoznal kresťanskú pieseň Amazing Grace (Tá vzácna milosť)?! Autor jej textu John Newton zomrel pred 210 rokmi, 21. decembra 1807. Jeho dobrodružný život bol plný zvláštnych zvratov.

Newton sa narodil v Anglicku v roku 1725. Ako mladík bol prinútený slúžiť v Kráľovskom námorníctve. Bol búrlivák, pijan a zhýralec, čo veľa klial. Neskôr sa zapojil do atlantického obchodu s africkými otrokmi. Na krátke obdobie dokonca sám musel plahočiť na plantáži na ostrove pri západoafrickom pobreží.

Po svojej záchrane sa loď, na ktorej cestoval domov, ocitla v silnej búrke pred brehmi severozápadného Írska. Bolo to v marci 1748. Hrozilo, že sa potopí. Vtedy sa udialo Newtonovo obrátenie. Prosil Boha o milosť a záchranu. Loď napokon len tak-tak doplávala do prístavu.

Obrátenie bolo iba začiatkom Newtonovej duchovnej cesty. Len postupne mu dochádzali všetky dôsledky jeho novej viery. Začal sa vyhýbať pitiu i hazardu. Prestal tiež nadávať. No ako kapitán otrokárskej lode pôsobil až do roku 1754.

Potom začal študovať teológiu. Naučil sa po grécky i hebrejsky. Stal sa anglikánskym duchovným, no mal blízko k rôznym prúdom evanjelikálneho kresťanstva. Dištancoval sa od svojej minulosti obchodníka s otrokmi a začal aktívne vystupovať proti otrokárstvu. Newton silne ovplyvnil kresťanského politika Williama Wilberforcea, aby zostal vo verejnom živote a vybojoval zákaz obchodu s otrokmi. Dožil sa aj schválenia príslušného zákona v roku 1807. Bolo to deväť mesiacov pred Newtonovou smrťou.

Text k piesni Amazing Grace napísal v roku 1779 (slovenský preklad anglického originálu i text slovenskej verzie piesne možno nájsť TU). Začína sa slovami:

Úžasná milosť! Aký sladký hlas,

ktorý zachránil naničhodníka, ako som ja.

Kedysi som bol stratený, no teraz som nájdený,

bol som slepý, no teraz vidím.

FOTO – Wikipedia.org. John Newton (1725 – 1807) na rytine Josepha Collyera podľa Johna Russella. National Portrait Gallery, Londýn.

Lukáš Krivošík pred 31 d

Až 55 percent Nemcov neplánuje počas Vianoc navštíviť bohoslužbu. Naopak, do kostola sa počas nastávajúcich sviatkov chystá 21 percent Nemcov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý agentúra INSA spracovala pre nemecký denník Bild.

Z tých Nemcov, ktorí sú veriaci, sa najčastejšie na bohoslužbu počas Vianoc chystajú evanjelikálni kresťania (43 percent z nich), potom rímski katolíci (36 percent z nich) a evanjelici (31 percent z nich).

Zaujímavosťou je, že na vianočnú bohoslužbu sa chystá aj 9 percent moslimov a 8 percent ľudí bez vyznania.

Prieskum tiež skúmal návštevnosť vianočných bohoslužieb podľa politickej orientácie. Do kostola sa chystá tretina voličov kresťanských demokratov (CDU/CSU) a približne po štvrtine voličov Alternatívy pre Nemecko (AfD), liberálov (FDP) a zelených. Naproti tomu, na vianočnú bohoslužbu sa chystá len pätina voličov sociálnych demokratov (SPD) a desatina voličov Die Linke.

Ilustračné foto – TASR/Branislav Račko