Krátke správy redakcie

Pavol Rábara pred 11 d

Existuje väčšie ocenenie ako hlavná cena z filmového festivalu? Beatifikácia. 

Trapistickí mnísi, ktorých v roku 1996 zavraždili islamskí radikáli v Alžírsku, budú čoskoro vyhlásení za blahoslavených. Podľa príbehu mníšskej komunity v pohorí Atlas vznikol aj film O bohoch a ľuďoch, ktorý získal Hlavnú cenu poroty Cannes 2010.

Okrem siedmich mníchov čaká blahorečenie aj jedného biskupa a ďalších 11 rehoľných mužov a žien, ktorých zabili v Alžírsku počas nepokojov v 90. rokoch. 

Dekrét o blahorečení skupiny 19 mučeníkov by mal byť zverejnený už tento mesiac, uviedol postulátor kauzy, trapistický mních Thomas Georgeon, pre mesačník Mondo e Missione. 

Spomínaný konflikt sa začal v roku 1992, keď alžírska armáda zrušila voľby, ktoré sa chystali vyhrať islamskí fundamentalisti. Boje medzi radikálmi a vládnymi silami si počas desiatich rokov vyžiadali smrť 44-tisíc ľudí, zväčša civilistov. 

“Vzdať poctu týmto 19 kresťanským mučeníkom znamená tiež spomienku na všetkých tých, čo položili svoj život v temných rokoch Alžírska, keď boli zabití pre svoju krajinu a svoju vieru,” uviedol otec Georgeon. 

Alžírsky biskup s francúzskymi koreňmi Pierre Lucien Claverie zahynul so svojím šoférom po výbuchu nálože nastraženej vo svojej biskupskej rezidencii. Okrem odvahy mu pripisujú aj vytrvalú snahu o dialóg medzi kresťanským a moslimským obyvateľstvom africkej krajiny. 

Radikáli vycvičení sieťou Al-Kájda uniesli siedmich trapistov priamo z ich kláštora v Tibhirine, neskôr ich sťali. Súčasťou ich strhujúceho príbehu je aj list predstaveného kláštora, otca Christiana de Cherge. V ňom tri roky pred smrťou napísal, že sú pripravení obetovať svoj život za ľud Alžírska. O hrozbe vedeli a mohli krajinu včas opustiť. 

“Keď nastane ten čas, chcel by som byť schopný požiadať Boha a mojich bratov o odpustenie, a zároveň úplne odpustiť komukoľvek, kto bude mojím vrahom,” napísal otec Christiana de Cherge.

Na snímke z filmu O bohoch a ľuďoch scéna, keď mnísi hlasovali, či zostať v krajine. (Foto:Youtube.com)

Martin Hanus pred 12 d

Lenka Zlámalová upozornila na Echo24.cz na zaujímavý prieskum Eurostatu, ktorý porovnával krajiny podľa toho, koľko firiem v jednotlivých štátoch ponúka predaj svojich produktov či služieb cez e-shop na vlastných webových stránkach alebo cez špeciálne aplikácie. On-line veľmocou sa stali Česi, 98 percent českých firiem predáva cez internet. Čo je však zaujímavé špeciálne pre nás, Slováci a Fíni sú hneď na druhom mieste (97 percent), v on-line službách sme tak na tom značne lepšie než napríklad v Nemecku, kde firmy predávajú cez e-shop v 75 percentách. Priemer EÚ je 85 percent.

 

Ilustračné foto, FOTO TASR/AP

Štefan Danišovský pred 13 d

Pred koncom roka odmietol Najvyšší administratívny súd vo Francúzsku požiadavku viacerých LGBTI organizácií na zrušenie 12-mesačnej abstinenčnej lehoty pre homosexuálnych mužských darcov krvi. Opatrenie zaviedla predchádzajúca vláda v roku 2016 po tom, ako zrušila permanentný zákaz darcovstva krvi pre uvedenú sociálnu skupinu. Spomínané organizácie vnímali požiadavku ročnej sexuálnej abstinencie ako diskrimináciu, a preto požadovali jej odstránenie najprv u novej ministerky zdravotníctva a neskôr aj súdnou cestou.

V zdôvodnení svojho stanoviska súd potvrdil a zdôraznil zodpovednosť ministra zdravotníctva, ktorého úlohou je prijať všetky preventívne opatrenia na minimalizáciu rizika prenosu infekčných chorôb počas darovania krvi. V stanovisku sa odvoláva na posledné štatistické údaje Inštitútu pre zdravotnícky dozor, podľa ktorých je výskyt HIV u mužov majúcich pohlavný styk s iným mužom 70-krát vyšší ako u heterosexuálnej populácie. Ešte viac alarmujúce sú čísla o novokontaminovaných osobách, kde počet mužských homosexuálov až 115-krát prevyšuje počet heterosexuálov.

Rozhodnutie vyvoláva pochopiteľne viacero otázok. V prvom rade, či je možné súdnou cestou si vymáhať niečo, čo je založené na dobrovoľnom darcovstve. Kedže v žiadnom zmysle slova sa nejedná o občianske právo, bolo by bývalo iste užitočné, keby sa súd vo svojom rozhodnutí venoval aj tejto otázke.

Jasné stanovisko by azda pomohlo obmedziť zbytočné zaťažovanie súdnej administratívy podaniami niekedy na hranici zdravého rozumu. Napríklad pred rokom ten istý súd musel zamietnuť požiadavku Ligy pre ľudské práva, aby hrabanie sa v smetiakoch bolo ľudským právom. Ďalej je tu pochybnosť o správnosti rozhodnutia predchádzajúcej vlády, ktorá zrušila permanentný zákaz darcovstva krvi pre spomínanú skupinu. Ak sú posledné štatistické údaje tak kritické, ako sa uvádza, nebolo by správnejšie, aby ministerstvo rozhodlo o znovuzavedení zákazu? Tým skôr, že sprístupnenie darcovstva pre homosexuálnych mužov nijako nerieši problém nedostatku krvi. Odhaduje sa, že zrušením zákazu by sa počet darcov zvýšil len o 1.3%.

Za zmienku ešte stojí odmietnutie protiprávnej diskriminácie, ktorú pre predstaviteľov LGBTI predstavuje požiadavka ročnej abstinencie. Podľa súdu takéto „rozhodnutie [o ponechaní abstinencie v platnosti] nie je založené na sexuálnej orientácii, ale na sexuálnom správaní“. Istá argumentačná podobnosť s postojom cirkvi, ktorá takisto rozlišuje medzi týmito dvomi kategóriami.

Zdroj: Conseil d’Etat

Imrich Gazda pred 13 d

V nedeľu krstu Pána pápež František v Sixtínskej kaplnke tradične pokrstil deti vatikánskych zamestnancov – išlo o 18 dievčat a 16 chlapcov.

V homílii rodičov vyzval, aby vieru svojim deťom odovzdávali dialektom lásky. Zároveň poukázal aj na dialekt detí. „Nesmieme zabudnúť na tento jazyk detí, ktoré hovoria ako len vedia, ale je to reč, ktorá je Ježišovi veľmi milá. A vo vašich modlitbách buďte jednoduchí ako ony, povedzte Ježišovi to, čo máte na srdci, tak ako to robia ony,“ povedal František, ktorý tak, ako po minulé roky, vyzval matky, aby sa nebáli počas omše nakŕmiť deti, ak by boli hladné.

Zaujímavosťou, ktorú pripomenul portál Vatican Insider je, že svätú omšu pápež slúžil na oltári orientovanom na východ, teda chrbtom k veriacim, ako to bolo bežné pred liturgickou reformou Druhého vatikánskeho koncilu. Rovnako ju slúžil aj po minulé roky.  

Neskôr sa pápež prihovoril aj veriacim zhromaždeným na Námestí sv. Petra. Urobil tak pred tradičnou nedeľnou modlitbou Anjel Pána. V deň, kedy sa slávnosťou krstu Pána končí vianočné obdobie, vyzval veriacich, aby si pripomenuli dátum svojho krstu.  

Foto – TASR/AP

Ján Duda pred 13 d

Evanjelium nedele krstu Pána je o tom, ako prišiel Ježiš k rieke Jordán a Ján Krstiteľ ho pokrstil (Mk 1,7-11). K tomu tri poznámky.

(1) Pán vysvetľuje sv. Kataríne Sienskej, že existujú 3 krsty. Prvý je krst vodou, druhý je krst krvi a tretí je krst ohňom (lásky, túžby). Všetkým trom krstom dáva duchovnú silu a účinnosť udalosť Kristovej krvi vyliatej pre naše vykúpenie. "Človek spozná svoju skutočnú dôstojnosť keď akceptuje cenu svojho krstu; je to cena Ježišovej krvi a utrpenia, je to cena lásky jeho Srdca, prebodnutého na kríži (Dialógy s Božou prozreteľnosťou, 137).

(2) Evanjelium poukazuje ešte na ďalší aspekt veľkej dôstojnosti nadobudnutej krstom. Keď Ježiš vyšiel pokrstený z rieky Jordán, "videl otvorené nebo a Ducha, ktorý zostupoval na neho" a bolo počuť hlas "Ty si môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie". Krstom sme sa stali "adoptivnými" synmi Boha a nebo je pre nás otvorené. A vďaka krstu má v nás Pán zaľúbenie. Udalosť krvi (Ježiša) nám prinavrátila stratenú dôstojnosť Božích synov a dcér.

(3) Pán vidí vo sviatosti zmierenia (v istom zmysle) pokračovanie krstu: "krst prijíma duša ešte aj iným spôsobom... v spovedi, ktorá je akoby nepretržitým krstom" (sv. Katarína, str. 137). Lebo v spovedi sa odpúšťajú hriechy a nadobúda Božia milosť. Kňazov nazýva služobníkmi, ktorí majú "kľúče od (Ježišovej) krvi" a touto krvou umývajú "tvár duše rozhrešením" (str. 137). Preto sa treba spovedať...

Ponaučenie: modlíme sa, aby sme si nielen uvedomovali svoju dôstojnosť nadobudnutú krstom, ale aby sme aj žili v súlade s ňou.

Požehnanú nedeľu Krstu Pána praje všetkým Ján Duda.

Foto: miniatúra z 12. storočia, wikimedia

Imrich Gazda pred 13 d

Na viacerých miestach si v týchto dňoch pripomínajú druhé výročie smrti saleziánskeho kňaza a charitatívneho pracovníka Antona Srholca.

Nadácia Antona Srholca António pripravila spomienku s názvom Svetlo z hlbín, ktorá sa uskutočnila 6. januára v koncertnej sále Mirbachovho paláca Galérie mesta Bratislavy.

V nedeľu 7. januára si Srholca pripomenú počas večernej svätej omše v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici v Bratislave a vo štvrtok 11. januára v kostole Najsvätejšej Trojice v Skalici.

Členovia Konfederácie politických väzňov, ktorej bol Srholec dlhoročným predsedom, si ho pripomenú počas zájazdu k jeho hrobu v Skalici v piatok 12. januára.  

Anton Srholec zomrel 7. januára 2016 vo veku 86 rokov.

Foto - TASR/Martin Turanovič

Imrich Gazda pred 14 d

Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici je zrejme najstaršou zachovanou sakrálnou stavbou nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe. Postavili ju ešte pred príchodom svätých Konštantína – Cyrila a Metoda v prvej polovici 9. storočia.

Najnovšie zistenia sú výsledkom analýz, ktoré realizovalo medzinárodné rádiouhlíkové datovacie konzorcium zložené z viacerých renomovaných inštitúcií. V Denníku N o nich informovali reštaurátor Jozef Dorica, ktorý sa od roku 2009 podieľa na komplexnej reštaurácii rotundy, a Pavel Povinec z výskumného tímu.

„Členovia konzorcia dostali na analýzy celkom tri vzorky, ktoré pozostávali z nájdených vzoriek dreva, uhlíkov, omietky a stavebnej malty, tak aby každá vzorka bola analyzovaná nezávisle aspoň v dvoch laboratóriách,“ napísali Dorica a Povinec, podľa ktorých bola rotunda postavená niekedy medzi rokmi 789 až 873. Ďalšími výskumami by chceli toto datovanie ešte viac spresniť.    

Foto – TASR/Martin Palkovič

Lukáš Obšitník pred 14 d

Ak sa migračná vlna do Európy z posledných rokov nespomalí, v roku 2050 bude podiel moslimov žijúcich vo Švédsku až 30,6 percenta, vyplýva zo štúdie rešpektovanej agentúry Pew Research Center.

Agentúra pracovala s troma scenármi: ak sa migračná vlna úplne zastaví, ak sa obmedzí a ak sa oproti rokom 2014-2016 vôbec nezmení. Do úvahy brala aj pôrodnosť, ktorá je u moslimov mierne vyššia, ich nižší vek a ďalšie faktory.

Pri úplnom zastavení migrácie podiel moslimov v celej Európe stúpne zo 4,6 percenta z roku 2016 na 7,4 v roku 2050. Vo Švédsku stúpne podiel moslimskej menšiny zo súčasných 8,1 na 11,1 percenta, vo Francúzsku z 8,8 až na 12,7, v Nemecku zo 6,1 na 8,7.

V prostrednom scenári pri obmedzení migrácie sa celkový podiel moslimov v Európe zvýši zo 4,6 percenta na 11,2, vo Švédsku stúpne až na 20,5 percenta, vo Francúzsku na 17,4, vo Veľkej Británii zo 6,3 až na 16,9, v Nemecku na 10,8, v Rakúsku zo 6,9 na 10,6.

Pri pokračujúcej miere migrácie potom podiel moslimov v celej Európe stúpne na 14 percent, vo Švédsku na 30,6, na Cypre zo súčasných 25,4 na 28,3, v Rakúsku na 19,9, v Nemecku na 19,7, vo Francúzsku na 18, vo Veľkej Británii na 17,2 percent.

Podiely moslimov v krajinách strednej Európy (Vyšehradskej štvorky) sa pre rok 2050 pohybujú do pol percenta pri prvom scenári, približne jedno percento pri druhom scenári a rovnako aj pri pokračujúcej miere migrácie s výnimkou Maďarska, kde agentúra v tomto prípade predpovedá 4,5 percenta moslimskej populácie.

Foto: pewforum.org (podiel moslimskej populácie v európskych krajinách v roku 2050 pri nulovej, miernej a pokračujúcej miere migrácie)

Ján Duda pred 14 d

Evanjelium slávnosti Zjavenia Pána je o troch múdrych mužoch z východu, ktorí sa prišli Ježišovi pokloniť (Mt 2,1-12). Na vianočných sviatkoch akoby niečo chýbalo. V Ježišovi objavili Boha a klaňali sa mu anjeli, pastieri. Ale chýbali mi pri poklone ateisti, hľadajúci a pohania. Na slávnosť Zjavenia Pána nastal ich čas a v Evanjeliu ich reprezentujú mágovia.

(1) Asi v roku 614 zastal pred bazilikou Narodenia Pána v Betleheme kráľ Peržanov Husrav II. z územia súčasného Iránu. Natiahol zapálený šíp a chystal sa kostol zapáliť. Vtedy na priečeli kostola uvidel mužov, ktorí mali rovnaké oblečenie ako on. Boli to mágovia. A kostol nezapálil (G. Ravasi, 24). Zaujímavé. Čo robia títo Peržania v kostole kresťanov? Môže byť Ježiš kresťanov "hviezdou" ateistom, inovercom, hľadajúcim?

(2) Prorok Izaiáš v prvom čítaní sviatku píše ako za Pánovým jasom prídu z Madiánu a Efy i zo Sáby a prinesú mu svoje dary a zvestujú jeho slávu (Iz 60,1-6). Králi Taršišu, králi Arabov i zo Sáby (Ž 72,10). A napokon aj apoštol národov sv. Pavol Efezanom píše (2. čítanie sviatku), že "skrze Evanjelium" aj pohania sú spoludedičmi Ježišových prisľúbení (Ef 3,6). A my si veľmi často kresťanstvo prisvojujeme akoby bolo a malo ostať iba naše...

(3) A ešte jedna poznámka. Husrav II. spoznal na pozadí kresťanského chrámu (=kresťanstva) seba samého (=v oblečení mágov spoznal svoje oblečenie). Kde všade človek hľadá Boha? Pri hľadaní by sme mali začať od seba samého, od svojej duše, ducha, od svojho vnútra...

Ponaučenie: radujme sa z dnešného sviatku, že sa Pán necháva spoznať aj inovercom a ateistom.

Požehnaný sviatok Zjavenia Pána praje všetkým ľuďom dobrej vôle Ján Duda.

Foto: wikimedia

Martin Hanus pred 15 d

Smútiac za nečakaným odchodom veľkého herca mi napadlo, že práve s Mariánom Labudom som kedysi dávno robil svoj prvý novinársky rozhovor. Teda ak sa to tak dalo z našej strany nazvať. Mali sme asi pätnásť rokov, na našom gymnáziu sme zakladali školský časopis a keďže sme sa chceli čo uviesť čo najlepšie, ako prvého respondenta sme oslovili vtedy už hviezdneho herca, pomaly čerstvého päťdesiatnika.

Prijal nás troch v šatni pred svojím predstavením v SND, boli sme nemožní, pri sebe žiaden diktafón, mne pripadla rola zapisovača, ale ohúrený celkovým zážitkom som nestihol zapísať ani jednu A4. On, profesionál, pri pohľade na troch strémovaných amatérov zrejme hneď pochopil, že práve absolvuje najzbytočnejší novinársky rozhovor v kariére, nedal však na sebe nič poznať, láskavo sa usmieval a sústredene rozprával. 

S Mariánom Labudom nás opúšťa veľkorysý človek, herec, ktorý dokázal svojím umením vyjadriť najhlbšie drámy aj zabávať a tiež muž, ktorý sa nebál v kľúčových chvíľach, rokoch 1989 alebo 1998, angažovať v mene lepšieho Slovenska. Ďakujeme.

Na snímke Marián Labuda preberá 30. januára 2016 jedno zo svojich posledných ocenení pri udeľovaní Ceny Júliusa Satinského v kategórii Osobnosťa za jedinečný prínos do divadelného a filmového umenia na Slovensku a v Čechách.