Krátke správy redakcie

Lukáš Obšitník pred 180 d

Desaťtisíce ľudí sa dnes v Paríži zúčastnili na demonštrácii proti plánovanej bioetickej reforme francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorá by okrem iného pre lesbické páry zaviedla inštitút dvoch matiek dieťaťa a zrušila by v rodnom liste uvedenie otca. Viac o reforme sa dočítate v článku od spolupracovníka Postoja Štefana Danišovského. 

Demonštráciu organizovalo hnutie La Manif Pour Tous známe z usporiadania niekoľkých stotisícových protestov z uplynulých rokov obhajujúcich pôvodné chápanie manželstva ako páru muža a ženy. Videozáznam z dnešného podujatia si môžete pozrieť tu.

Podľa vyjadrenia organizátorov mala dnešná demonštrácia 600-tisíc účastníkov.

Ďakujeme, že čítate Postoj. Píšeme vďaka darom od našich čitateľov, ľudí, ako ste vy. Podporte nás, prosíme.

Foto: facebook.com/LaManifPourTous

Ján Duda pred 181 d

V evanjeliu 27. nedele v cezročnom období (6. 10. 2019) počujeme, ako apoštoli prosia Ježiša: „Pane, daj nám väčšiu vieru“ (Lk 17,5-10). 

(1) Myslíme si, že vieme, čo je viera. Ale nie, nevieme to. Azda kľúčom k pochopeniu/vysvetleniu viery je „horčičné zrnko“, ktoré má v sebe princíp života a rastu. Kto z nás vie, čo je to život? A ako vzniká život? Ako to, že sú zrnká, ktoré vyrastú, kým kameň silu rastu nemá? Vieme popísať vznik konkrétneho života, ale nevieme ho vysvetliť. Keby sme nevideli nové rastliny, nových človiečikov, ktorí sa majú k životu, pravdepodobne by sme ani neverili, že nový život môže takto vôbec vzniknúť. 

(2) Viera je princípom večného života. Vieme ju popísať, ale nie vysvetliť. Nevieme, prečo ju niekto má, iný nemá. Lebo veriť nie je dané všetkým (porov. 2Sol 3,2). Prorok Habakuk výslovne tvrdí, že „spravodlivý bude žiť z viery“ (Hab 2,4). Viera je teda princípom večného života. Kto chce žiť s Bohom, hľadá vieru a usiluje o jej rast. 

(3) Viera je darom Boha. Nemáme ju vo svojej moci. Nedá sa dediť. Môžeme o ňu prosiť Boha. Zásadným posolstvom nedeľného evanjelia je skutočnosť, že o vieru prosili Ježiša apoštoli. Vieme si vôbec predstaviť, že nástupcovia apoštolov – biskupi nemajú vieru? Podobne kňazi? Ako by mohli hlásať posolstvá viery, ak by ju sami nemali? Prosia Ježiša o väčšiu vieru? Ak niektorí neveria, ako môžu prosiť? Pre kresťanstvo je zásadné, aby biskupi a kňazi vieru naozaj mali. 

Zrnko duchovnej múdrosti: ak nemáme vieru, aj tak skúsme o ňu prosiť; ak ju máme, prosme o väčšiu vieru. S hlbokou pokorou.

Požehnanú nedeľu prajem všetkým.

Ďakujeme, že čítate Postoj. Píšeme vďaka darom od našich čitateľov, ľudí, ako ste vy. Podporte nás, prosíme.

Ilustračné foto: stova.sk

Lukáš Krivošík pred 181 d

V Spojených štátoch sa tento štvrtok už šiestykrát uskutočnila každoročná akcia „Prines si svoju Bibliu do školy“ (Bring Your Bible to School Day). V rámci nej sú žiaci a študenti všetkých stupňov škôl povzbudzovaní, aby si jeden deň v roku do školy priniesli svoju Bibliu a rozprávali sa o nej so svojimi spolužiakmi.

Organizátori odhadovali, že sa do nej tento rok zapojí asi 500-tisíc študentov. Ide o iniciatívu evanjelikálnej kresťanskej organizácie Focus on the Family, ktorá ju zvoláva od roku 2014.

Heslom akcie „Prines si svoju Bibliu do školy“ bolo tento rok: „Prines si ju, podeľ sa o ňu, ži ju.“ Nadväzuje na ňu iniciatíva Live Your Faith (ži svoju vieru), v rámci ktorej dostanú prihlásení študenti každý mesiac počas nasledujúceho roku výzvu, ako sa hmatateľne zapojiť do diania vo svojej komunite.

Aj keď samotné vyučovanie vo verejných školách je v USA nábožensky neutrálne, študenti majú právo nosiť si do školy napríklad náboženskú literatúru a rozprávať sa o nej pred vyučovaním, po vyučovaní či počas prestávok. Organizátori iniciatívy „Prines si svoju Bibliu do školy“ chceli poukázať aj na túto súvislosť.

Viac o akcii na jej webovej stránke TU.

Ďakujeme, že čítate Postoj. Píšeme vďaka darom od našich čitateľov, ľudí, ako ste vy. Podporte nás, prosíme.

Ilustračné FOTO – TASR/AP

Lukáš Krivošík pred 182 d

Od 50 do 125 miliónov ľudí by mohlo prísť o život v prípade, že by dlhodobé napätie medzi Indiou a Pakistanom prerástlo do nukleárnej konfrontácie. Obe krajiny totiž disponujú jadrovými zbraňami. Ak by ich použili, len v týchto dvoch krajinách by zrejme prišlo o život viac ľudí, než zahynulo v dôsledku druhej svetovej vojny.

Vyplýva to zo štúdie kolektívu autorov, ktorú zverejnil magazín Science Advances. Počas studenej vojny bolo široko uznávaným presvedčením, že jadrová vojna medzi obidvomi superveľmocami Sovietskym zväzom a Spojenými štátmi s uvoľnením celého ich nukleárneho potenciálu by zrejme zničila ľudskú civilizáciu a spustošila svet. No celosvetové následky by mohol mať aj zdanlivo lokálny jadrový konflikt ako medzi Indiou a Pakistanom.

Podľa autorov štúdie by uvoľnené množstvo popola do atmosféry spôsobilo, že na povrch by sa dostalo o pätinu až tretinu menej slnečného svetla. Zrážky by sa znížili o 15 – 30 percent, čo by malo ničivý vplyv na poľnohospodárstvo a viedlo by zrejme k hladomorom. Planéta by potrebovala približne desaťročie, aby sa spamätala.  

Ďakujeme, že čítate Postoj. Píšeme vďaka darom od našich čitateľov, ľudí, ako ste vy. Podporte nás, prosíme.

Výbuch atómovej bomby. Ilustračné FOTO – Wikimedia Commons

Eva Čobejová pred 183 d

Napísala som krátky kritický článoček o hnutí Allatra. Okrem iného som v ňom uviedla, že Allatra vychádza z kníh ruského podnikateľa Vladimíra Megreho, ktorý v tajge stretol tajomnú ženu s menom Anastasia a podľa jeho vlastných slov mu táto žena otvorila „veľké tajomstvá podstaty všetkého pozemského“. Preto založil hnutie rodových statkov, ktoré sa uchytilo aj u nás. Svojho času u nás malo aj rodovú školu.

Na môj text zareagovali slovenské členky Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA. Napísali mi, že sa mýlim a spájam dve odlišné veci. Hnutie ALLATRA nemá nič spoločné s hnutím rodových statkov Vladimíra Megreho ani s jeho Anastasiou z ruskej tajgy.

Ide len o zhodu mien. Hnutie ALLATRA vychádza z kníh ukrajinskej autorky Anastasie Novych a jeho koordinačné centrum je v Kyjeve. Keďže som sa v tom celom trochu stratila, stretla som sa s troma členkami hnutia ALLATRA, Renátou Polákovou, Katarínou Mikitovou a Ľubicou (priezvisko nezverejnila). A pýtala som sa, aby som tak napravila svoju chybu z prvého článku. A tentoraz sa zdržím akéhokoľvek komentára.

Existujú teda dve Anastasie, jedna, Ruska, o ktorej píše Vladimír Megre, tá má žiť kdesi v tajge. Vy sa však vzťahujete k inej Anastasii, ktorá je Ukrajinka. Sedia teda iba mená?

Áno, preto dochádza k zámene. Ale Anastasia, autorka knihy AllatRa, je živý človek. Sú to dve rozličné hnutia – naše hnutie ALLATRA dáva dôraz na duchovnú podstatu ľudí. Sú aj ľudia, ktorí sympatizujú s oboma smermi a z každého si niečo zoberú. Majú aj niečo spoločné, ale nie je to rovnaké učenie. Ako to odlíšiť? Treba vnímať, čo je zámerom tých kníh. Zámerom kníh od Anastasie Novych je písať o duchovnom základe nás ľudí, ktorý spája všetkých ľudí na zemi.

Aké knihy napísala Anastasia Novych?

Je autorkou kníh AllatRa, Sensei zo Šambaly 1,2,3,4, Vtáci a kameň, Križovatka, Ezoosmóza, Fyzika ALLATRA, Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne Živému.

Kto je teda Anastasia Novych?

Ona sa rozhodla, že sa nebude mediálne prezentovať. Nestretli sme sa ňou, takže vám nevieme viac povedať. Autorka má oficiálne webové stránky, na ktorých je uvedená mailová adresa  a je možné ju priamo kontaktovať.

Ale vieme, že je Ukrajinka a žije na Ukrajine?

Áno.

Nevieme, kde presne a ako Anastasia žije?

Ona sa mediálne neprezentuje, nevystupuje na verejnosti, nedáva rozhovory. Napísala knižky a stiahla sa. Ale určite sú nejakí ľudia s ňou v kontakte. Nie je to duch ani imaginárna postava. Autorka na svojich webových stránkach hovorí, že to, čo v sebe nesú knihy a následne čo potom človek v sebe odhalí, je omnoho dôležitejšie, preto sa mediálne neprezentuje, nepotrebuje uznanie ani slávu.

Je to mladá žena, stará, vieme to?

Je zhruba v našom veku, bude mať asi okolo 45 rokov. Jej životopis nikde nenájdete. No kto si tie jej knižky prečíta, tak vie, že ona v nich opisuje svoj autobiografický príbeh. Od sedemnástich rokov, ako sa to celé vyvíjalo, ako sa stretla so svojím učiteľom Senseiom a ako ju zasväcoval do múdrosti. Človek, keď si tie knižky prečíta, pochopí, kto je Anastasia.

A kto je jej učiteľ Sensei? Vieme o ňom niečo viac?

Podľa toho, ako to po prečítaní kníh vnímame my, je to lekár, akademik, autor metódy vertebrorevitológie profesor Igor Michajlovič Danilov. Na allatra.tv je množstvo relácií, v ktorých priamo vystupuje. Môžete si prečítať knihy a pozrieť pár relácií s jeho účasťou, ktoré sú aj otitulkované v slovenskom jazyku a urobiť si vlastný názor. Vďaka nemu sa osvetľujú Znalosti stratené mnoho tisíc rokov.

Ešte ste mi spomínali aj meno Rigden Djapo. To je kto?

To je stále tá istá osoba, podľa toho, ako to vnímame my. Čitateľ si urobí vlastný názor. Anastasia je knižná autorka, ktorá napísala knihy, a tie v ľuďoch zapálili niečo duchovné. My sme si uvedomili, že sú na svete miliardy ľudí, ktorí vyznávajú kresťanstvo, budhizmus, islam, zoroastrizmus, hinduizmus či iné náboženstvo a v každom z tých náboženstiev sa hovorí o dualite človeka. Všetko, čo my robíme, robíme preto, že veríme, že je v nás dualita a my sa snažíme obrátiť pozornosť na dobro v človeku. Sme dobrovoľníci, ktorí na základe týchto kníh pochopili, že každú chvíľu musíme v živote robiť voľbu, čomu dáme svoju pozornosť, svoju životodarnú silu, a my sme sa rozhodli, že chceme podporiť dobro, ktoré v našej spoločnosti chýba. Veľa ľudí o tom len hovorí, ale my chceme konať. Chceme urobiť niečo pre to, aby sa spoločnosť zmenila k lepšiemu. Robíme preto veľké množstvo projektov, ktoré smerujú k tomu, aby sme zjednotili ľudí na duchovnom základe.

Je ALLATRA náboženské hnutie?

Nie sme náboženstvo, sme medzinárodné spoločenské hnutie, ktoré je založené na duchovných zrnách, ktoré tu boli od nepamäti a spájajú náboženstvá. AllatRa je prapôvodný zdroj, ktorý tu bol od pradávna. Je to čistá pravda. Teda je súčasťou aj náboženstiev, ale aj celej histórie ľudstva. Sú to vedomosti a znalosti, ktoré sú obsiahnuté v tých knihách.

Je v tom hnutí aj miesto pre Boha?

Určite. Hnutie vzniklo na základe prepojenia duchovnej podstaty ľudí. AllatRa je to najlepšie z každého náboženstva, AllatRa je to najlepšie z každého človeka, je to to, čo spája všetkých ľudí, tá duchovná podstata človeka. Ide o prepojenie sa na základe duchovného princípu, podstaty v nás.

Aké miesto má v hnutí Anastasia Novych?

Ona je normálna žena, jedna z nás, ku ktorej sa dostala tá múdrosť a ona ju spísala. Ona je autorka. Hnutie ALLATRA vzniklo na základe toho, že sa ľudia duchovne prepojili po prečítaní jej kníh.

Ďakujeme, že čítate Postoj. Píšeme vďaka darom od našich čitateľov, ľudí, ako ste vy. Podporte nás, prosíme.

Adam Takáč pred 183 d

Londýnsky súd rozhodol, že päťročné dievčatko Tafidu Raqeebovú, ktorá leží v kóme so zriedkavou chorobou mozgu, neodpoja od prístrojov. Vyhovel tak žiadosti rodičov, aby mohli dcérku previezť do Talianska, kde je súkromná klinika ochotná dievčatko liečiť.

Tafida Raqeebová je v stave kómy už niekoľko mesiacov po tom, čo dostala krvácanie do mozgu a po respiračnej a srdcovej zástave upadla do bezvedomia. Lekári v londýnskej nemocnici ju odvtedy udržiavajú pri živote za pomoci prístrojov, no tvrdia, že sa z choroby nedostane, a preto by ju bolo v jej najlepšom záujme odpojiť.

Súkromná klinika v talianskom Janove však ponúkla pomoc, a preto rodičia žiadali súd o možnosť dcéru presunúť. Londýnska nemocnica s tým nesúhlasila, a tak o prípade rozhodoval súd.

Rodičia podľa BBC povedali, že sú z výsledku súdneho procesu nadšení a je pre nich obrovskou úľavou. Nemocnica podľa jej zástupcov zváži, či sa voči rozhodnutiu odvolá. Ak by už rodičom situáciu nekomplikovala, presun malej Tafidy do Talianska by sa mohol zrealizovať do desiatich dní.

Jej situácia pripomína dva známe prípady iných britských detí – Charlieho Garda a Alfieho Evansa, ktorých rodičia takisto žiadali lekárov o presun do zahraničia, kde by mohli podstúpiť experimentálnu liečbu. Tí to však zamietli a obaja chlapci nakoniec zomreli. 

Ďakujeme, že čítate Postoj. Píšeme vďaka darom od našich čitateľov, ľudí, ako ste vy. Podporte nás, prosíme.

Foto: Tafida Raqeebpvá (printscreen/Youtube)

Jaroslav Daniška pred 184 d

Jonathan Tepper na webe American Conservative opísal sériu krokov, ktoré podnikajú americké orgány proti Facebooku, Googlu a ďalším firmám označovaným ako BigTech. Nadpis Tepperovho textu navádza na optimizmus: „Bude Facebook rozdelený? Vyzerá to reálnejšie.“

Tepper hneď v úvode odkazuje na nedávnu správu Reuters, kde anonymný zdroj agentúre potvrdil, že americké ministerstvo spravodlivosti začína konanie proti Facebooku (už štvrté v poradí), ktoré má preskúmať prípadné porušenia zneužívania monopolného postavenia na trhu. Okrem iného ide o zhodnotenie zlúčenia s Instagramom a aplikáciou Whatsapp, ale tiež techniky, ktoré používa proti novým startupom a iným potenciálnym rivalom.

Tepperov text tiež zhrnuje viacero obvinení, ktoré sa za uplynulé roky nahromadili proti Googlu, ktorý tiež čelí novým obvineniam vrátane masívnych personálnych prepojení Googlu a vlády Baracka Obamu. Podľa jedného z textov, na ktorý autor odkazuje, sa vysokopostavení zástupcovia Googlu mimoriadne často zúčastňovali na pravidelných stretnutiach so zástupcami Obamovej administratívy, pričom až do 250 ľudí vymenilo zamestnávateľa – buď prešlo z Bieleho domu do Googlu, alebo naopak, rozsah týchto prepojení opísal svojho času text z magazínu Intercept.

Samozrejme, tieto vyšetrovania majú vážny politický kontext. Ako som písal prednedávnom, manažérka Googlu bola tajnou kamerou prichytená pri vyhlásení, keď povedala, že skúšajú rôzne algoritmy, ktorými by dokázali ovplyvniť nadchádzajúce americké prezidentské voľby: „(...) keby sa zopakoval rok 2016, mohol by byť výsledok iný?“ pýtala sa a zároveň napomenula prominentnú demokratickú političku, aby držala stranu Googlu, pretože len oni dokážu predísť „situácii Trump“.

Trumpova administratíva má teda dobré dôvody pristupovať k BigTech inak, ako Obamova vláda pred ním. Politici z obidvoch strán, ktorých téma zneužívania monopolného postavenia BigTech zaujíma, však upozorňujú, či majú americké orgány dostatok profesionálov, aby vedeli zneužívanie dominantného postavenia kvalifikovane prešetriť. Úniky informácií z rôznych komunikácií BigTech sa však množia, preto už vyšetrovanie má svoj význam. Je napríklad zaujímavé, ako sa v jednom prípade vedenom proti Google zapojili všetky štáty USA okrem Kalifornie a Alabamy, kde má firma dôležité sídla. Autor tiež dokumentuje, ako sa na obranu BigTech vyrojili texty z thinktankov, ktoré Google a ďalšie firmy finančne dotujú.

Podnetný text, tu je link, kde si ho možno prečítať celý.

Ďakujeme, že čítate Postoj. Píšeme vďaka darom od našich čitateľov, ľudí, ako ste vy. Podporte nás, prosíme.

Ilustračné foto: E. Vargas/flickr.com

Martin Hanus pred 185 d

Štefan Harabin ešte donedávna deklaroval, že nebude na čele žiadnej strany a že ostane sudcom, čo sme mu, samozrejme, ani na chvíľu neuverili. Po dnešku je jasné, že Harabin vstupuje do volieb ako líder novej strany Vlasť. Je to dôležitá, za istých okolností dokonca kľúčová správa volieb 2020. 

Ak doteraz platilo, že nové strany ako PS/Spolu a Kiskovo Za ľudí preskupovali voličov opozície natoľko, že niektoré zo starších strán (SaS, OĽaNO) sa dostali do pásma ohrozenia, od dnešného dňa sa tento problém bude týkať aj vládneho tábora, menovite SNS. V prvom kole prezidentských volieb v marci 2019 volilo Harabina 14,34 percenta, teda takmer 308-tisíc ľudí. Agentúra Focus krátko pred voľbami a v deň volieb robila prieskum, v ktorom zisťovala, koho volili sympatizanti politických strán. Až štvrtinu voličov Harabina tvorili sympatizanti SNS, ak to prerátame z druhého konca a ostaneme pri hrubých odhadoch, vyzerá to, že tretina až polovica voličov Dankovej SNS dala v prvom kole prezidentských volieb hlas Štefanovi Harabinovi.

Harabin lovil úspešne aj v Kotlebových vodách, podľa Focusu tvorili pätinu jeho voličov sympatizanti ĽSNS, ďalšiu pätinu voliči Smeru. Nová Harabinova strana je však nedobrou správou aj pre Borisa Kollára, keďže asi 17 percent voličov prezidentského kandidáta Harabina prišlo od Sme rodina. Samozrejme, tieto hlasy pre prezidenta Harabina nebudú automaticky putovať k predsedovi strany Vlasť, marcový prieskum Focusu však dobre ilustruje, v akých táboroch má Harabinova Vlasť najväčší voličský potenciál. 

Ak sa Harabin priblíži k piatim percentám alebo ich významne presiahne, môže to mať na výsledky volieb 2020 fatálny dosah, a to jedným aj druhým smerom. Ideálny scenár pre dnešnú opozíciu vyzerá takto: Harabin neprelezie do parlamentu, ale zoberie nejaké hlasy Smeru aj ĽSNS, ktoré tým vyjdú navnivoč, a najmä stiahne pod päť percent Andreja Danka, ktorý už dlhodobo levituje okolo siedmich percent. Prípadne Harabin tesne prelezie, ale tým, že SNS stlačí pod hranicu zvoliteľnosti, v celkovom súčte to dnešnej opozícii pomôže získať o nejaký ten mandát navyše.

Ale potom je tu hororový scenár pre opozíciu, ktorý je odo dneška tajným snom Roberta Fica: Harabin síce poberie isté hlasy Smeru, ĽSNS aj SNS, súčasne priláka aj bývalých nevoličov, tieto voličské hlasy sa napokon preskupia a vyskladajú tak, že v novom parlamente bude mať svojich poslancov Danko aj Harabin. Opozícia by už sotva mala aritmeticky šancu vytvoriť vládu, nacionalistický trojblok ĽSNS, SNS a Vlasť by bol tromfom Smeru, ktorý by kontroloval akékoľvek povolebné usporiadanie.

Nová Harabinova strana tak môže uštedriť bozk smrti Robertovi Ficovi, ale aj súčasnej opozícii.  

Ďakujeme, že čítate Postoj. Píšeme vďaka darom od našich čitateľov, ľudí, ako ste vy. Podporte nás, prosíme.

Predseda vlády Robert Fico (vpravo) a predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin pri príležitosti menovania nového generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, 17. júla 2013 v Bratislave. FOTO TASR – Michal Svítok

Jaroslav Daniška pred 186 d

Ak si chcete spríjemniť večer, pustite si z achívu Českej tekevízie reláciu Uchem jehly z ostatnej nedele, hosťkou evanjelického farára Pavla Klineckého bola filozofka Anna Hogenová.

Jej rozprávanie je okamžite niečo, čo zaujme od prvých viet, už jazykom, presnými formuláciami, ani raz nenarazíte na banalitu, nevyhne sa všeobecným otázkam, ktoré by kde-kto ľahko odbil, zároveň je veľmi konkrétna, pútavo hovorí o našej dobe, o ideológii a politizácii humanitných odborov a vzdelávania, o výchove alebo potrebe toho, prečo človek žijúci pod diktátom plánov a očakávaní potrebuje rauš, rýchlu zábavu a najmä prečo ho to nikdy nemôže uspokojiť. Hoci pomenúva viacero problémov našej doby, z jej slov ide najmä nádej a, samozrejme, múdrosť. To posledné slovo som sa takmer zľakol použiť, aby to nepôsobilo pateticky, ale ono to patetické zďaleka nie je.

Reláciu si možno pustiť tu.

Ďakujeme, že čítate Postoj. Píšeme vďaka darom od našich čitateľov, ľudí, ako ste vy. Podporte nás, prosíme.

Foto: archív

Martin Hanus pred 187 d

Predčasné voľby v Rakúsku priniesli niekoľko rekordov: po prvé, ešte nikdy nebol náskok volebného víťaza pred druhou najsilnejšou stranou taký obrovský ako teraz, ľudovci Sebastiana Kurza získali vyše 37 percent a prevalcovali tak sociálnych demokratov o zhruba 15 percentuálnych bodov. Po druhé, rakúski sociálni demokrati (SPÖ) dosiahli najhorší historický výsledok (pod 22 percent), prežívajú tak podobné pocity aj dilemy ako ich nemeckí kolegovia.

Po tretie, Rakúsko kopíruje nemecký model aj v tom, že zo slabnúcej sociálnej demokracie ťažia maximum Zelení, ktorých volilo takmer 14 percent Rakúšanov, najviac v doterajšej histórii. Tento výsledok má punc senzácie aj preto, že len pred dvomi rokmi vypadli Zelení z parlamentu, no teraz boli mimoriadne úspešní medzi mladými aj mestskými voličmi, v druhom najväčšom rakúskom meste Graz dosiahli až 25 percent. 

Naopak, celkom prepadla FPÖ na čele s Norbertom Hoferom. To, že nacionalistickí populisti zoslabnú oproti minulým voľbám, bolo po afére Ibiza celkom zjavné, no do poslednej chvíle sa zdalo, že majú dostatočne silné voličské jadro, aby dýchali SPÖ na chrbát. Lenže napokon prepadli až o desať percent, komentátori si ešte len začnú lámať hlavu, prečo získala FPÖ len 16 percent. FPÖ určite nepomohlo, že sa týždeň pred voľbami prevalili ďalšie finančné škandály, rovnako ani to, že v posledných debatách bol jej líder Hofer zjavne indisponovaný, do debát chodil s vysokou horúčkou a ak upútal niečím drsnejším, bola to kritika švédskej klimatickej aktivistky Grety Thunbergovej, ktorú obvinil z „vrkočovej diktatúry“. 

V tradične ekologicky orientovanom Rakúsku bola ekológia veľkou volebnou témou, v piatok demonštrovalo za klímu v uliciach väčších miest vyše 100-tisíc občanov. Sám Sebastian Kurz v kampani túto agendu nepodcenil, hovoril, že má so Zelenými rovnaké ciele, len sa sčasti líšia v prístupe, Kurz odmieta zaťažovať Rakúšanov novými daňami, zdôrazňuje skôr nevyhnutnosť technologických inovácií. Rovnako si Kurz podržal svoju najsilnejšiu migračnú kartu, kritizoval krajiny ako Taliansko, ktoré zmäkčili imigračnú politiku, čím môžu pritiahnuť ďalšie migračné vlny, Kurz preto varoval pred opakovaním utečeneckej krízy. Kurz sa vo finále kampane nedopúšťal chýb, stavil na svoje najsilnejšie témy a ovládol predvolebné debaty. 

Od dnešného večera však bude tuho rozmýšľať, s kým vytvorí novú vládnu koalíciu. Má viacero možností, mohol by zopakovať vládu s FPÖ, ale do staronového dobrodružstva sa mu príliš nechce, určite vystrie ruku k Zeleným, ktorí však stoja na opačnom brehu v migračnej politike. Najľahšou cestou by mohla byť už viackrát odskúšaná veľká koalícia ÖVP-SPÖ, Kurz má však po tejto kampani veľmi naštrbené vzťahy s líderkou SPÖ Pamelou Rendi-Wagnerovou. Rakúsko čakajú dlhé týždne ťažkých povolebných rokovaní.  

Ďakujeme, že čítate Postoj. Píšeme vďaka darom od našich čitateľov, ľudí, ako ste vy. Podporte nás, prosíme.

Sebastian Kurz vo volebnom sídle počas zverejnenia predbežných volebných odhadov, Viedeň 29. septembra 2019. FOTO TASR/AP