Krátke správy redakcie

Pavol Rábara pred 619 d

Revíziu Istanbulského dohovoru navrhujú Rade Európy desiatky európskych organizácií nespokojných s „rodovými“ časťami dohovoru.  

Spolu 333 organizácií z deviatich členských štátov Rady Európy žiada Radu Európy, aby odstránila rodovú ideológiu z Istanbulského dohovoru a umožnila výhrady voči ideologickým častiam Istanbulského dohovoru.

Zo Slovenska sa pod túto výzvu predstaviteľom Rady Európy Andersovi Samuelsenovi, Bridget O’Loughlinovej a Thorbjørnovi Jaglandovi podpísalo 35 organizácií. Uvedená výzva je reakciou na vyjadrenie Bridget O’Loughlinovej, ktorým podľa vlastného vyjadrenia chcela objasniť mylné predstavy týkajúce sa Istanbulského dohovoru. 

Signatári upozorňujú, že jej vysvetlenie odporuje explicitne textu Istanbulského dohovoru a tiež, že jej vysvetlenie je v priamom rozpore s vyjadreniami iných autorít EÚ. Preto navrhujú, aby Rada Európy iniciovala revíziu Istanbulského dohovoru, ktorou sa z Dohovoru odstráni koncept „rodu“ a všetky s ním súvisiace pojmy, a zároveň umožnila, aby štáty mohli mať voči ideologickým častiam Istanbulského dohovoru výhrady.

Generálny sekretár Rady Európy Thorbjørn Jagland. (Foto: Flickr.com/Aktiv I Oslo.no)

Martin Hanus pred 620 d

Riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník stojí pred najťažšou skúškou svojej mediálnej kariéry. Na jednej strane je tu vládna koalícia, vďaka ktorej sa stal riaditeľom televízie a rozhlasu a ktorá je dlhodobo nespokojná s údajne opozičným profilom vysielania. Na druhej strane stojí sebavedomý tím redaktorov, ktorý si už zvykol na isté štandardy a nemá dôveru k vedeniu redakcie. No a potom sú tu noví šéfovia spravodajstva či televíznych správ, ktorí cítia, že nemajú rešpekt podriadených, preto sa snažia niektoré veci riešiť silovo a dôsledkom je čoraz horšia atmosféra v inštitúcii.

O pomeroch svedčí najnovší otvorený list takmer 60 redaktorov televízie a rozhlasu, ktorý adresovali J. Rezníkovi a Rade RTVS: "Atmosféra v spravodajstve RTVS je už niekoľko mesiacov napätá. Bojujeme s nedôverou voči našim nadriadeným, voči ich úmyslom a schopnostiam. Väčšinou ide o ľudí, ktorí prekročili nepísané novinárske pravidlo a prišli z tlačových oddelení. Doteraz však nezaviedli mechanizmus, ktorý by vylúčil možný vplyv ich konfliktu záujmov na obsah spravodajstva. Zatiaľ pracujeme slobodne, ale v nepriateľskej atmosfére. Sme svedkami eliminácie, degradovania a preraďovania profesionálov, ktorí vyjadrujú voči manažmentu svoj kritický názor. Očakávali sme, že práve nový šéfredaktor pomôže túto situáciu upokojiť. Rýchlo sa však ukázalo, že trend je opačný. Neveríme, že naši nadriadení sú schopní ochrániť redakciu pred silnými tlakmi z vonkajšieho prostredia. Denne absolvujeme debaty o vyváženom spravodajstve, pretože ide o náš spoločný cieľ. Odmietame však tlak manažmentu, aby naše reportáže a diskusie umelo vyvažovali osoby, ktoré koketujú s dezinformačnými médiami, absentuje u nich expertíza na danú oblasť, prípadne sa netaja politickými ambíciami."

 

FOTO TASR - Michal Svítok

Adam Takáč pred 621 d

Organizátori protestov Za slušné Slovensko dnes opakovane odmietli stretnutie s ministrom vnútra Tomášom Druckerom. 

„S organizátormi zhromaždení z celého Slovenska sme sa vo štvrtok dohodli, že stretnutia s pánom Druckerom sa nezúčastníme skôr, ako odvolá policajného prezidenta pána Gašpara. Jeho odvolanie považujeme za prvý a nevyhnutný krok pre začiatok obnovovania dôvery v nové vedenie MV SR,“ napísali vo vyhlásení. 

Iniciatíva Za slušné Slovensko pokračuje tento týždeň v protestoch. V Bratislave sa uskutoční vo štvrtok o 17. hodine na Námestí SNP.

Foto: Andrej Lojan

Adam Takáč pred 623 d

Populárnych vianočných piesní existuje obrovské množstvo, no máte obľúbenú veľkonočnú skladbu? Medzi tie moje určite patrí pieseň Psalm z Krakowem (Žalm s Krakovom) od poľského hudobného skladateľa Piotra Rubika, ktorá má okrem chytľavej melódie vydarený text. Pieseň si môžete vypočuť tu.

Preklad textu piesne:

Človeka vraciaš do prachu a hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka!“ Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž. Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen; sú ako bylina v rozpuku: ráno kvitne a rastie, večer vädne a usychá (Žalm 90, 3-6).

Jana, Mária, Jakubova matka a Mária Magdaléna,
Boží posol vám povedal, Pánov anjel vám povedal,
že Ježiš-ožil, tak, ako sľúbil, že predsa vravel, čo sa stane.
Boží posol vám povedal, Pánov anjel vám povedal,
že Ježiš-ožil, tak, ako sľúbil, že predsa vravel, čo sa stane.
Jana, Mária, Jakubova matka a Mária Magdaléna.

Vraj sa poriadne triasla zem, keď anjel z neba schádzal nadol.
Strážca pri hrobe priam onemel a nevedel, čo sa tiež s ním stane.
Chcela som sa spýtať anjela na vec zdanlivo jasnú,
čo cítil, keď volal na ženy hľadáte ho-a on, a on vstal z mŕtvych.

Jana, Mária, Jakubova matka a Mária Magdaléna,
Boží posol vám povedal, Pánov anjel vám povedal,
že Ježiš-ožil, tak, ako sľúbil, že predsa vravel, čo sa stane.
Chcela by som ťa, anjel, stretnúť a spýtať sa na tisíce vecí.
Trebárs, či má, ako vraví klebeta, Satan namiesto prstov kopytá.
Či vám ktosi bráni byť s ľuďmi, či niekto z vás chváli tance,
či je zvestovanie vašou prácou, či ste poslami významných správ.

Jana, Mária, Jakubova matka a Mária Magdaléna,
Boží posol vám povedal, Pánov anjel vám povedal,
že Ježiš-ožil, tak ako sľúbil, že predsa vravel, čo sa stane.

Kam ste sa ukryli, anjeli, že vás naháňam a krúžim po meste, 
vraj lietate po Krakove, ale taxikár za vami s Fordom nestačí.
Ukázala by som vám cestu a viezla vás všade s poctami,
keby ste sa láskavo spýtali Boha, čo sa stane so mnou.

Jana, Mária, Jakubova matka a Mária Magdaléna,
Boží posol vám povedal, Pánov anjel vám povedal,
že Ježiš-ožil, tak, ako sľúbil, že predsa vravel, čo sa stane.

Foto: Facebook/Portal T2.SK

Ján Duda pred 624 d

Evanjelium veľkonočnej nedele (1. 4. 2018) je o hrobe, v ktorom bol Ježiš pochovaný a Mária Magdaléna ho našla prázdny. Oznámila to apoštolom a k hrobu bežali Peter a Ján. Obidvaja sa presvedčili, že v hrobe Ježišovho tela niet (Jn 20,1-9). 

(1) Začína sa obdobie, počas ktorého nás bude bohoslužba slova (= texty Písma) presviedčať, že Ježiš je živý a máme byť aj my jeho svedkami. Uveríme? Staneme sa svedkami? Ako byť svedkami, keď sme s Ježišom na tejto zemi a v jeho dobe nežili?

(2) Text omšovej Prvej eucharistickej modlitby (= Rímsky kánon) existoval už v roku 380 (podľa sv. Ambróza) a musel vzniknúť ešte skôr. V Rímskom kánone sa spomínajú ako svedkovia apoštoli a „mučeníci“ (Misál, 549.556). Mučeníci vydali svedectvo o svojej láske k Ježišovi, ktorého milovali viac ako svoj vlastný život. Dojímavý je príbeh Felicity a Perpetuy. Jedna bola vydatá a mala aj dieťa. Vlastný otec ju chodieval odhovárať od Krista a žiadal, aby ho zaprela pre „jeho šediny a pre lásku k svojmu dieťaťu“. Druhá bola v čase umučenia tehotná. 

Aj sv. Augustín považuje mučeníctvo za „najvznešenejší dar Božej milosti“ (O zasvätenom panenstve, 172). K svedkom veľkej lásky ku Kristovi možno pripočítať vyznávačov, ktorí z lásky k Ježišovi žili v čnostiach v hrdinskom stupni.

Zrnko duchovnej múdrosti: potrebujeme svedkov viery a potrebujeme prosiť Pána, aby nám ich dal. Čím je Cirkev bez svedkov?

Požehnanú Veľkú noc prajem všetkým.

Ján Duda

 

Foto: daviddflowers.com

Jaroslav Daniška pred 624 d

Už je to dávno, viac ako desať rokov, ale každú Bielu sobotu si na to rád spomeniem: Bolo to v mestečku Cádiz v Andalúzii, sobotná svätá omša sa slávila o polnoci ako polnočná. Cádiz je prístav, odkiaľ dvakrát vyplával Kolumbus, bohaté mesto bolo zničené a obnovenie nikdy nebolo zavŕšené a dokončené, niektoré sochy zostali nevytesanými kameňmi, došli peniaze, dodáva to mestu jedinečnú atmosféru. Kajúce procesie, ako o nich nižšie píše Imro Gazda, boli rovnako tajomné ako pomalé a fyzicky úmorné (pre kajúcnikov), ale niečo bolo ešte krajšie. Aspoň pre mňa.

V sobotu večer som bol v staručkom chráme sv. Augustína, ľudí skôr málo, domáci, liturgia dojemne krásna a dlhá. Po omši išli všetci niekam do átria, nehovorili sme spoločným jazykom, pozvali ma mávaním, konala sa malá hostina s vínom a jedlom. Veľa sme si nepovedali, ale cítil som radosť.

Vždy som mal k obradom Bielej soboty osobitý vzťah, je to najkrajšia omša v roku, ale odvtedy dúfam, že veľkonočnú polnočnú ešte zažijem.

Foto Cádizu: Michael Cohen/flickr.com

Imrich Gazda pred 625 d

Aj tento rok sa počas Veľkého týždňa vo viacerých španielskych mestách konali  kajúce procesie, ktoré priťahujú pozornosť najmä svojou tajomnou atmosférou.

Členovia rôznych kajúcich bratstiev si počas nich obliekajú habity a špicaté kapucne – zahalená tvár vyjadruje smútok a zahanbenie nad spáchanými hriechmi. 

Na konci Semana Santa – ako sa v Španielsku nazýva Veľký týždeň –, teda po oslávení Ježišovho zmŕtvychvstania, si kapucne z tvárí strhnú na znak Kristovho triumfu nad hriechom a smrťou.

Fotografia (TASR/AP) zobrazuje kajúcnikov z bratstva Exaltacion de La Santa Cruz, ktorí sa pripravujú na kajúcu procesiu v Zaragoze.

Fotogalériu z týchto nezvyčajných procesií si môžete pozrieť aj tu.

Postoj pred 626 d

Aj tento rok zdieľame fotku z posledného dňa predveľkonočného spovedania (teda zo stredy) z kostola kapucínov v centre Bratislavy. Alebo, lepšie povedané, spred kostola kapucínov. Podľa prepočtov, ktoré minulý rok spravila stránka Mládežky u kapucínov v BA, sa tam v špičke za hodinu vyspovedá asi dvesto ľudí.

Adam Takáč pred 626 d

Vo viac ako dvesto mestách po celej Argentíne sa v uplynulú nedeľu uskutočnil Pochod za život. Zúčastnili sa na ňom desaťtisíce ľudí, v hlavnom meste Buenos Aires ich prišlo podľa organizátorov okolo 150-tisíc.

Hlavnými cieľmi pochodu boli odmietnutie potratov a upozornenie na potrebu komplexných riešení, ktoré by pomohli k ochrane dôstojnosti matky i nenarodených detí.

„Ubližovanie ľudskému stvoreniu so zámerom ukončiť jeho život nie je za žiadnych podmienok medicínskym zákrokom,“ prečítala skupina lekárov na pochode v spoločnom vyhlásení.

Pozrite si zábery z Pochodu za život v Buenos Aires TU.

Foto: youtube

Martin Hanus pred 627 d

Keby nám niekto po demisii ministra vnútra Kaliňáka a následne aj premiéra Fica povedal, že Tibor Gašpar ostane prezidentom policajného zboru minimálne do Veľkej noci, asi by sme si povedali, že je to rovnaká fantazmagória ako každý ďalší deň s Krajmerom na čele protikorupčnej jednotky.

Lenže Gašpar a Krajmer sú stále prikovaní a prinajmenej Gašpar – súdiac podľa slabošského vyhlásenia nového ministra Druckera – môže na svojom mieste zostať ešte mesiac. Nekonečne dlhý mesiac. 

No každý ďalší deň s mužom, ktorý spolustelesňuje marazmus nášho právneho štátu, švagrom Miroslava Bödöra, šéfpolicajtom, ktorý vedome šíril klamstvá o súvislosti Kuciakovej vraždy s akýmisi drogovými dílermi z Veľkej Mače, je do neba volajúcim škandálom.

Najskôr dve vety pre spravodlivosť – samozrejme, dá sa rozumieť tomu, že Drucker nechcel Gašpara odvolať hneď na druhý deň. Na to je zatiaľ príliš slabou postavou vo veľmi silnom rezorte, kde si Gašpar za tie roky vybudoval svoje kaliňákovsko-vzťahové impérium. Rovnako sa dá rozumieť, že nový minister prvé dni skôr dúfal, že Gašpar mu na upokojenie situácie ponúkne svoju tak či tak neudržateľnú funkciu, aby sa dalo začať bez konfliktu a s čistým stolom. Gašpar sa však navliekol do hrošej kože Kaliňáka a zrejme chce pokračovať do posledného výdychu.    

To však znamená, že ak chce Drucker minimálne budiť dojem, že odteraz riadi rezort on, musí prejsť do konfliktu, mäkkého alebo priamo tvrdého. Lebo ak to nespraví, tak najbližšie budú plné námestia volať „Dosť bolo Druckera!“ a náš ambiciózny premiant zo sektora pošty a zdravia razom v politike zostarne o desať rokov.

Na snímke prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar počas tlačovej konferencie o aktuálnych informáciách vo vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice v Bratislave 28. februára 2018. FOTO TASR – Marko Erd