Krátke správy redakcie

Pavol Rábara pred 675 d

Časť poslancov britského parlamentu žiada vládu, aby zaviedla pred potratovými klinikami zóny, kde sa nebudú môcť proliferi modliť. 

Skupinu týchto poslancov vedie labouristka Rupa Huq, ktorá vyčíta ministrovi vnútra Sajidovi Javidovi, že nepokračuje v práci svojho predchodcu, ktorý začal prehodnocovať otázku, či by nemali byť modlitby a aktivity proliferov pred nemocnicami zakázané. 

Ako pripomína magazín Catholic Herald, spomínaný krok poslancov prichádza mesiac po tom, čo miestny úrad v štvrti London Borough of Ealing ako prvý v krajine zaviedol tzv. nárazníkové zóny v okolí potratovej kliniky. Pričom v týchto diskrétnych zónach sa nemôžu proliferi modliť a držať tematické plagáty. 

Skupina matiek, ktoré sa pred kliniku chodili modliť, napadla toto nariadenie na súde. Ten by sa mal prípadom zaoberať tento týždeň. 

Medzičasom podobné nariadenie o diskrétnych zónach prijali aj úrady v mestách Manchester, Leeds a Portsmouth a zrejme aj vstúpia do platnosti, ak súdy potvrdia platnosť nariadenia v londýnskom prípade.

Nezávisle od rozhodnutí regionálnych úradov sa však skupina britských poslancov snaží docieliť, aby boli takéto zóny zavedené pred každou potratovou klinikou v krajine. 

Ilustračná foto: Flickr.com/Elvert Barnes

Ján Duda pred 677 d

Duchovným posolstvom evanjelia deviatej nedele v cezročnom období (3. 6. 2018) je toto: „Syn človeka (= Ježiš) je Pánom nad sobotou“ (Mk 2,23-3,6). 

(1) Liberálny výklad tohto výroku spočíva v tom, že ním Ježiš „sekularizuje“ sviatočný deň, lebo dovoľuje človeku robiť, čo sa nesmie. Aj keď kresťania tento výklad obvykle odmietajú, vidíme, že mnohí ľudia majú problém dať sviatočnému dňu náboženský obsah (pre nich je to iba deň rodiny, deň odpočinku alebo športu). Nie Ježiš, ale my ľudia odsúvame náboženstvo v sviatočný deň na okraj nášho záujmu. To my si namýšľame, že nedeľa je iba pre človeka a jeho svetské záujmy, nie však pre Boha!

(2) Kristologický výklad spočíva v tom, že ak Ježiš tvrdí o sebe, že on „je Pánom aj nad sobotou“, potom je vlastne sám Bohom, lebo sobotu ako sviatočný deň Izraela ustanovil Boh (nedeľné prvé čítanie: Dt 5,22-15) (Benedikt XVI., 126). Potom tento deň patrí na prvom mieste Bohu, Kristovi, až potom človeku. Aby si človek nielen odpočinul (čím napodobňuje konanie Boha pri diele stvorenia – Dt 5,15), ale konal skutky pre vlastné posvätenie – Lv 23,3 (Cantalamessa, 180).

(3) Pre kresťanov je sviatočným dňom nedeľa, lebo v nedeľu Pán vstal z mŕtvych. Pripomeňme si, ako nedeľu chápali a čím za nedeľu „platili“ prví kresťania. Asi v roku 304 rímski vojaci chytili niekoľko kresťanov pri nedeľnom slávení Eucharistie v jednom súkromnom dome. Pri výsluchu sa vlastníka domu prokonzul pýtal na dôvod. Dostal takúto odpoveď: „Quoniam sine dominico non possumus“ (lebo bez Pánovho tajomstva Eucharistie by sme nemohli žiť) (Ratzinger, Opera omnia, 11, s. 268). V nedeľu nás Pán zrodil pre nebo, pre nový život... Preto bez nedeľnej Eucharistie by sme nemohli žiť (tamtiež, 269).

Zrnko duchovnej múdrosti: v slobode si často nevážime veľké veci spásy, ktoré pre nás urobil Pán; neprichádza opäť čas, keď svedectvo viery niektorých z nás bude stáť tú najvyššiu cenu?

Požehnaný Pánov deň prajem všetkým.

Ján Duda

 

Foto: Pixabay

Lukáš Obšitník pred 679 d

Portugalský parlament v utorok tesne zamietol legalizáciu eutanázie. Napriek tomu, že ide o vysoko kontroverznú tému, Správy RTVS včera väčšinu celej reportáže venovali vyjadreniam zástancom jej legalizácie. 

Na začiatku priniesla RTVS rozhovor s Anou Figueiredovou, iniciátorkou kampane za eutanáziu. Jej otec trpiaci rakovinou sa v jeden deň rozhodol ukončiť svoj život, taxíkom sa odviezol k policajnej stanici a pred pouličnou kamerou sa strelil do hlavy (pravdepodobne preto, aby z jeho smrti nemohol byť nikto obviňovaný). Zanechal po sebe aj list na rozlúčku. RTVS vykreslila celý príbeh a priniesla aj Figueiredovej vyjadrenie: „Veľmi to bolí, že sa môj otec zabil v takejto situácii, sám, bez podpory, bez starostlivosti, tým najbolestivejším spôsobom, aký si dokážete predstaviť.“ Po tejto skúsenosti sa rozhodla iniciovať kampaň za legalizáciu eutanázie.

Vykresleniu jej motivácie v kampani vyčlenila RTVS niečo vyše minúty, čo je v hlavnej spravodajskej relácii dlhý čas. Nasledoval krátky šot s heslovitým vyjadrením nesúhlasu s eutanáziou od demonštrantky na ulici, pokračovali krátke vyjadrenia dvoch portugalských poslankýň za a proti legalizácii. Ak si to človek preráta, v súčte mali v takmer dvaapolminútovej reportáži zástancovia eutanázie 77 sekúnd, odporcovia iba 17 (!), zvyšok boli všeobecné informácie typu, v ktorých krajinách EÚ je eutanázia legálna a že Portugalsko už v minulosti schválilo kontroverzné zákony o liberalizácii potratov a o homosexuálnych manželstvách.

Ak by sme aj neriešili samotnú otázku eutanázie, takýto prístup RTVS pri takejto kontroverznej téme sa len veľmi ťažko dá nazvať ako príklad vyváženosti a nestrannosti.

Reprofoto: RTVS

Lukáš Obšitník pred 679 d

Zlatú medailu na Medzinárodnej filozofickej olympiáde (IPO) získal Michal Karlubík, študent Gymnázia Jura Hronca. Súťaž sa tento víkend konala v čiernohorskom meste Bar, na jej 26. ročníku sa zúčastnilo 50 krajín z Ázie, Európy, Severnej a Južnej Ameriky. Celkovo súťažilo 100 študentov, medzi ktorými získal slovenský študent celkovo najvyššie skóre 8,33 bodu na škále od 0 do 10. Na prvom mieste okrem Karlubíka skončili ešte dve študentky z Českej republiky a Fínska.

Tohtoročná súťaž ponúkla štyri krátke filozofické texty (autormi boli: Aristoteles, Mencius, Kant, Goehr), z ktorých si študent mal vybrať jeden, na ktorý mal napísať počas 4 hodín esej v angličtine, nemčine, francúžštine alebo španielčine (súťažným jazykom študenta nesmie byť jeho materinský jazyk).

Medzinárodná filozofická olympiáda pre stredoškolských študentov sa koná od roku 1993 a je jedinou súťažou tohto druhu s celosvetovou pôsobnosťou. Organizačne ju zabezpečuje Medzinárodná komisia IPO v spolupráci s ministerstvom školstva krajiny, kde sa v aktuálnom ročníku koná. Od roku 1995 vzalo patronát nad týmto podujatím UNESCO. Od roku 2001 je IPO úzko prepojené s Federation Internationale des Societes de Philosophie (FISP), ktorá má svojich zástupcov v riadiacom výbore medzinárodnej komisie IPO a zároveň rozhoduje o súťažných témach.

Hodnotenie esejí vykonáva medzinárodná porota učiteľov filozofie zložená z delegácií súťažiacich krajín a zo zástupcov FISP. Slovensko zastupuje v tejto medzinárodnej porote Ján Hrkút z katedry filozofie FF KU v Ružomberku. Ružomberská filozofická katedra je aj slovenským partnerom IPO a od akademického roka 2015/2016 sa na nej konajú národné kvalifikačné kolá, na ktoré sú pozývaní študenti zo všetkých slovenských stredných škôl.

Minulý rok sa medzinárodné kolo olympiády konalo na Erazmovej univerzite v holandskom Rotterdame. Aj na ňom Slovensko úspešne reprezentoval Michal Karlubík, získal bronzovú medailu.

Foto: Radka Pallová (Česká republika), Amanda Häkkinen (Fínsko) a Michal Karlubík (Slovensko), zdroj: philosophy-olympiad.org

Ján Duda pred 680 d

Vo štvrtok (31. 5. 2018) je prikázaný sviatok Kristovho tela a krvi. Aké je duchovné posolstvo tohto sviatku?

(1) Evanjelium sviatku nás privádza do večeradla: tam Ježiš premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv a tak nám dal sám seba ako duchovný pokrm, ktorý nás zjednocuje (Mk 14,12-26). Posolstvo sviatku môže byť aj také, že máme ísť na sv. omšu, aby sme tam boli s Pánom.

(2) Po večeri apoštoli vyšli s Ježišom na Olivovú horu (Mk 14,26). Súčasťou sviatku býva procesia, ktorá nám pripomína, že svojím pozemským životom putujeme s Pánom. Nie sme nasledovníkmi Pána iba v kostole na sv. omši, ale on nás sprevádza a my kráčame s ním v každom momente svojho života.

Zrnko duchovnej múdrosti: rozumnosť kresťana spočíva v tom, že prichádza za Pánom a vždy kráča nie sám, ale s Pánom.

Požehnaný sviatočný deň prajem všetkým.

Ján Duda

 

Foto: MaineNiche.com

Imrich Gazda pred 681 d

Vo Vatikáne došlo k zaujímavej personálnej výmene. Za nového prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, ktorá zodpovedá za procesy blahorečenia a svätorečenia, pápež František cez víkend vymenoval 69-ročného arcibiskupa Giovanniho Angela Becciu.

V tejto pozícii od septembra nahradí čoskoro 80-ročného kardinála Angela Amata.

Pápež František túto výmenu plánoval už dlhšie, čoho dôkazom je, že 20. mája oznámil menovanie arcibiskupa Becciu za kardinála. Vedenie vatikánskych kongregácií je totiž späté s kardinálskou hodnosťou.

Aktuálna personálna výmena má zaujímavú súvislosť aj so Slovenskom, kde 1. septembra prebehne blahorečenie Anny Kolesárovej v Košiciach. Slávnostnej omši a aktu blahorečenia mal predsedať končiaci prefekt Amato. Keďže 1. september bude pre kardinála Becciu prvým dňom v úrade, je otázne, či na slávnosť pricestuje on alebo kardinál Amato, pre ktorého by to bol posledný akt v úrade.

Giovanni Angelo Becciu sa narodil v roku 1948 na Sardínii a dlhé roky pôsobil v cirkevnej diplomacii. V roku 2001 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za apoštolského nuncia v Angole, od roku 2009 pôsobil v rovnakej pozícii na Kube, kde organizoval apoštolskú cestu Benedikta XVI., počas ktorej sa pápež stretol aj s bratmi Castrovcami.   

V roku 2011 ho Benedikt XVI. vymenoval za substitúta pre všeobecné záležitosti štátneho sekretariátu. V tejto pozícii ho potvrdil aj pápež František, ktorý ho navyše minulý rok vymenoval aj za špeciálneho delegáta pre zvrchovaný rád maltézskych rytierov.

Kto nahradí arcibiskupa Becciu v pozícii substitúta Štátneho sekretariátu, zatiaľ Svätá stolica neoznámila.

Foto – orderofmalta.int

Martin Hanus pred 682 d

Zdá sa, že v Smere prebieha konflikt o post policajného prezidenta. Premiér Peter Pellegrini sa už raz postavil proti tandemu Fico a Kaliňák, keď prinútil rezignovať Tibora Gašpara. Teraz podľa informácií Plus jeden deň zablokoval návrh ministerky vnútra Denisy Sakovej, ktorá si želala za šéfa polície Mariana Slobodníka, údajne kvôli biznisovému napojeniu jeho zaťa na Ladislava Bašternáka. 

Ak sú tieto informácie denníka pravdivé, psychologicky by to znamenalo, že Pellegrini nechce, aby bol Úrad vlády vnímaný len ako vykonávateľ tichých či nahlas vyslovených želaní zo Súmračnej. Ťažko povedať, čo to znamená politicky v dlhodobejšom meradle. Momentálne je to zrejmé – Robert Fico má po poslednom sneme stranu pevne v rukách, čo Pellegrini vie, preto sa púšťa do konfliktov na vymedzenom teritóriu. Fico aj Pellegrini si v tejto chvíli uvedomujú, že sú jeden od druhého závislý. Nová situácia by nastala, keby sa Pellegrini na najbližšom sneme rozhodol kandidovať na post predsedu strany a vytlačiť Fica. V Smere si však zatiaľ nikto nevie predstaviť, že by Pellegrini išiel tak ďaleko.  

 

FOTO TASR – Michal Svítok

Lukáš Krivošík pred 682 d

Cez víkend som bol v kine na novom filme z vesmíru Hviezdnych vojen Solo: A Star Wars Story. Zobrazuje pozadie príbehu vesmírneho pašeráka Hana Sola, ktorého si v pôvodnej trilógii zahral Harrison Ford (tu hral jeho mladšie „ja“ Alden Ehrenreich).

Pokiaľ ide o novšie filmy z vesmíru Hviezdnych vojen, Sila sa prebúdza z roku 2015 bola otrasnou, samoúčelnou a detinskou recykláciou prvkov z pôvodnej trilógie. Minuloroční Poslední Jediovia boli zase chválitebnou snahou vykoľajenú tretiu trilógiu opäť posadiť na cestu Sily. Rogue One z roku 2016 bola slušná, ale trochu temná snímka.

Solo je možno najlepší z novších filmov z vesmíru Hviezdnych vojen. Naozaj vytvára jednej z kľúčových postáv celej ságy jej predpríbeh a robí tak bez toho, aby príliš vykrádal kultovú pôvodnú trilógiu. Akcia a špeciálne efekty nepôsobia samoúčelne, len aby oslepili diváka a ten si nevšimol absenciu deja. V skutočnosti sú naháňačky a komornejšie chvíle rozhovorov dobre vyvážené. Dôjde aj k niekoľkým prekvapujúcim dejovým zvratom. A celé to má navyše správne dávkované humorné momenty.

Konečne film z vesmíru Hviezdnych vojen, ktorý neurazí ani starých fanúšikov tejto kultovej ságy.

Hlavné hviezdy nového filmu Solo: A Star Wars Story na filmovom festivale v Cannes. Emilia Clarková, chlpáč Chewbacca a Alden Ehrenreich. FOTO: TASR/AP

Ján Duda pred 684 d

Nedeľa 27. 5. 2018 je nedeľou Najsvätejšej Trojice. Obsahom evanjelia je Ježišovo poverenie „učiť a krstiť všetky národy v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,16-20). Ako hovoriť o Trojici dnes, keď už sv. Augustín povedal, že „málo je tých, ktorí keď hovoria o Trojici, vedia, o čom hovoria“ (Vyznania XIII,11)?

(1) V nedeľnom prvom čítaní „našu otázku“ Mojžiš rieši výzvou: „Pýtaj sa!“ Pýtaj sa minulých čias, pýtaj sa od jedného po druhý koniec nebies... Stalo sa niekedy niečo také veľké ako toto? Aby Boh prišiel a vyvolil si národ skúškami, znameniami, zázrakmi... ako to pre vás urobil v Egypte? Vedz, že Pán je Boh, iného niet! (Deuteronómium 4,32-40). V prírode, v dejinách ľudstva i v osude jednotlivca možno spoznať Boha. Treba sa však pýtať. Aj priamo Pána Boha sa treba pýtať.

(2) Evanjelium „našu otázku“ rieši po svojom. Ježiš svojou autoritou oznamuje, že treba „učiť všetky národy a krstiť ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. A dodáva, že „ja som s vami...“

Jeho slová možno vykladať aj ako nabádanie konať: treba krstiť a učiť! A predovšetkým starať sa, aby bol Ježiš s nami. Lebo ako by sme krstili a učili, keby Ježiš nebol s nami?

(3) Aj nedeľné druhé čítanie (Rim 8,14-17) rieši „našu otázku“ po svojom: poukazuje na Božiu činnosť v človeku. Práve vďaka Božej činnosti človek už nie je otrokom, ale Božím synom a dcérou a dedičom neba! S jednou podmienkou: ak budeme žiť a trpieť s Kristom, budeme s ním aj oslávení. I toto je výzva konať, nie ostať nečinným vo veci dosiahnutia neba.

Požehnanú nedeľu Najsvätejšej Trojice prajem všetkým.

Ján Duda

 

Foto: obraz na dreve: Sv. Trojica, www.zaex.sk

Imrich Gazda pred 685 d

V tomto roku sa akoby roztrhlo vrece s návštevami významných kardinálov katolíckej cirkvi na Slovensku.

Po kardinálovi Gerhardovi Ludwigovi Müllerovi, ktorý našu krajinu navštívil začiatkom roka (rozhovor s ním si môžete prečítať tu), a kardinálovi Raymondovi Leovi Burkeovi, ktorý tu bol pred niekoľkými týždňami, pricestuje cez víkend filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle.

Dôvodom jeho cesty je oslava 25. výročia založenia Katolíckeho biblického diela (KBD), ktorá sa uskutoční v Ružomberku, kde KBD momentálne sídli. Kardinál Tagle, ktorý je prezidentom Katolíckej biblickej federácie, v Ružomberku odslúži omšu a prednesie lectio magistralis.

Profil tejto zaujímavej osobnosti, ktorú niektorí prezývajú filipínsky Ján Pavol II., no iným zasa svojím pastoračným štýlom pripomína skôr pápeža Františka, si môžete prečítať tu.

Foto – TASR/AP