Krátke správy redakcie

Lukáš Krivošík pred 639 d

Pred týždňom sme zverejnili rozhovor o Švajčiarsku s Robertom Nefom. Čítam práve jeho útlu knižku Chvála non-centralizmu (verzia v angličtine je prístupná TU). Okrem iného v nej tvrdí, že švajčiarsky model, kde popri spolkovej vláde existuje silná kantonálna a komunálna úroveň, je bytostne konzervatívny. A jedna Nefova myšlienka stojí za vypísanie:

Možno sa poučiť z minulosti, no treba sa vystríhať pred ilúziou, že v dejinách sa dá vrátiť ku skorším pomerom. Ak sa hodnoty vôbec menia, tak pomaly. Preto existujú dobré dôvody byť hodnotovo konzervatívnym. No štruktúry sa menia s technologickým pokrokom. Štrukturálni konzervatívci sa proti nemu stavajú neprávom. Musia sa vždy prispôsobiť nanovo. Kto chce konzervovať hodnoty v meniacom sa prostredí, musí štruktúry obozretne prispôsobovať a meniť.

Je to priam námet na rozjímanie a možno čiastočne aj na polemiku. Ambíciou konzervativizmu by asi naozaj nemalo byť vracať sa za každú cenu a jedna k jednej do minulosti, ktorú si navyše máme tendenciu často spätne maľovať naružovo, pričom návrat k nej niekedy ani nemusí byť vôbec možný.

Naopak, konzervatívna politika by mala s odvahou spoluutvárať prítomnosť a budúcnosť tak, aby prebiehajúci vývoj nevykoľajil spoločnosť a dial sa s ohľadom na tie prvky ľudskej prirodzenosti, ktoré sú nemenné, a tiež v súlade s nadčasovými hodnotami.

Na druhej strane, často sa stáva, že „štruktúry“ stále spĺňajú svoju funkciu a pokojne by ju spĺňali aj naďalej, no protivník na ne útočí čisto z ideologických dôvodov. Lebo trebárs prekážajú nejakej jeho abstraktnej predstave o želateľnom „pokroku“. V takej situácii platí iná konzervatívna poučka: Neopravuj, čo nie je pokazené.

Robert Nef. Foto: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Pavol Rábara pred 640 d

Ak vás zaujal rozhovor s otcom Benjamínom Kosnáčom, ktorý bol dlhé roky farárom v USA, máme pre vás jeden tip.

Otec Benjamín vystúpi tento štvrtok na festivale Bratislavské Hanusove dni. V divadle Malá scéna STU bude mať o 18.00 prednášku a diskusiu na tému Ako sa slovenskému kňazovi podarilo vytvoriť jednu z najinšpiratívnejších farností v Detroite. 

Father Ben, ako ho volali v Amerike, pôsobí momentálne v bratislavskej farnosti Blumentál. Na BHD bude rozprávať okrem iného o tom, či pomáha Cirkev Slovákom v USA udržať si národnú identitu aj o tom, čo sa môžu slovenskí katolíci naučiť od Američanov?

Mimochodom, dnes večer sa môžete v rámci BHD tešiť na diskusiu denníka Postoj. Jaroslav Daniška sa bude o politike a Smere rozprávať s bývalým ministrom kultúry Markom Maďaričom. Následne bude viesť diskusiu s talianskym politikom Roccom Buttiglionem a českým politológom Romanom Jochom.  

Ján Duda pred 641 d

Evanjelium 4. veľkonočnej nedele (22. 4. 2018) je o Dobrom pastierovi (Jn 10,11-18). Treba sa modliť nielen za dostatok duchovných (kňazských a rehoľných) povolaní, ale aj aby si povolaní zachovali – s Božou pomocou – aj primeranú duchovnú kvalitu.

(1) Niektorým duchovným pastierom sa v každej dobe dostalo veľmi vážneho napomenutia za svoj zlý život a zlé skutky. Kto si prečíta proroka Ezechiela (kapitola 34), sv. Augustína (+430; In: G. Ratzinger, Môj brat pápež, 228), sv. Katarínu Siensku (+1380; Dialóg, 230-238), Benedikta XVI. (Svetlo sveta,  31-52), ten to pochopí. Najviac sa im vyčíta nezodpovednosť pri plnení kňazských úloh, že „pasú sami seba“ alebo vedú hriešny až škandalózny život (Flaganan, 68).

(2) Vzorom každého duchovného pastiera je Ježiš Kristus, ktorý miluje duše a obetoval za ne svoj život (Jn 10,11-13). Niektorí autori zdôrazňujú 3 zásadné vlastnosti dobrého duchovného pastiera: (a) nie je nájomníkom (= bráni ich pred vlkmi), (b) pozná svojich veriacich po mene (= komunikuje s nimi, je s nimi v kontakte), (c) spolupracuje s Božou milosťou (= sám žije v Božej milosti a ňou živí svoju pastoračnú činnosť) (S. Migliasso, 193).

Zrnko duchovnej múdrosti: naše modlitby za duchovné povolania nemôžu smerovať iba k ich množstvu, ale predovšetkým k ich duchovnej kvalite.

Požehnanú nedeľu Dobrého pastiera prajem všetkým.

Ján Duda

 

Foto: pixabay.com

Lukáš Krivošík pred 641 d

Izrael oslavoval tento týždeň 70. výročie svojho založenia. Židovský štát okrem iného udivuje svojou demografiou. Je najvyššia v rozvinutom svete. 

Aby populácia zachovala svoju početnosť, je nutná miera plodnosti aspoň 2,1 dieťaťa na ženu. Väčšina vyspelých krajín sa nachádza pod touto úrovňou. Napríklad na Slovensku je miera plodnosti 1,4 dieťaťa na ženu. Francúzsko, ktoré je na tom z krajín EÚ asi najlepšie, dosahuje približne 2 deti na ženu.

Naproti tomu v Izraeli spadajú na jednu ženu až 3 deti. Na území, ktoré rozlohou zodpovedá menej ako polovici rozlohy Slovenska, žije 8,8-milióna ľudí, z toho tri štvrtiny sú Židia. V Izraeli žije asi 43 percent svetového židovstva.

Zaujímavosťou je, že v roku 2000 na izraelské Židovky pripadalo 2,66 dieťaťa, na izraelské Arabky 4,74 dieťaťa. Odvtedy plodnosť Židoviek narástla na 3,2 v roku 2016, kým plodnosť Arabiek poklesla na 3,3 dieťaťa. Hoci malá izraelská kresťanská menšina poklesla v plodnosti z úrovne 2,55 dieťaťa v roku 2000, stále sa nachádza na 2 deťoch, čo je lepšie než väčšina európskych krajín. 

V každom prípade, vysokú izraelskú plodnosť udržiavajú nielen ultra-ortodoxní Židia. Aj tí sekulárni sa nachádzajú bezpečne nad priemerom 2,1 dieťaťa.

Keď človek hľadá príčiny tohto javu, nájde rôzne vysvetlenia. Najmä kultúrne. Niektorí si myslia, že je to psychologický dôsledok holokaustu. Ľudia, ktorí vyrastali bez strýkov, tiet, bratrancov a sesterníc, chcú, aby ich vlastné deti zažili, čo to znamená mať veľkú rodinu s plným spektrom príbuzných.

Rodina je v židovskom náboženstve a kultúre veľmi dôležitá. A mať viac ako dve deti je v izraelskej spoločnosti zrejme niečo ako nepísaná konvencia.   

Ďalším faktorom môže byť, že ešte pred pár desaťročiami sa mnohí v Izraeli obávali plodnosti Palestínčanov, ktorí by raz mohli prečísliť tamojšiu židovskú populáciu.

Väčšie množstvo detí by sa dalo vysvetliť aj ako istý druh rodinnej poistky v blízkovýchodnej realite sústavnej hrozby ozbrojeného konfliktu, v ktorom môže dieťa padnúť. Ak syn zahynul počas služby v armáde a bol jedináčikom, rodina ďalšou generáciou mohla skončiť. No pri väčšom počte detí sa aj v prostredí sústavne hroziaceho vojenského konfliktu zvyšuje pravdepodobnosť, že prežije dosť potomkov, aby rodina pretrvala.

Nám v mierovej realite strednej Európy sa takéto kalkulovanie môže zdať čudné. No v nebezpečnej blízkovýchodnej každodennosti, kde k ozbrojeným stretom nikdy nie je ďaleko, takto skutočne ľudia uvažovať môžu.        

Lenže s tým, ako Izrael víťazí vo „vojne materníc“, sa začínajú ozývať tiež hlasy, ktoré varujú pre zmenu pred hrozbou preľudnenia maličkého štátu a vyzývajú, aby vláda zastavila politiky, ktoré pôrodnosť podporujú...

Nech je, ako chce, slovenskí konzervatívci, ktorých zaujímajú populačné vyhliadky našej vlastnej krajiny, by sa na fenomén priaznivej izraelskej demografie mali prizrieť bližšie.

Mladý izraelský futbalový fanúšik. Ilustračné foto TASR – Michal Svítok

Lukáš Obšitník pred 643 d

Andrej Babiš by nemal zastávať vysokú vládnu funkciu vzhľadom na nejasnosti s dotáciami a na nepriznanú spoluprácu s ŠtB, povedal v rozhovore pre aktualne.cz Václav Malý, pomocný biskup v pražskej arcidiecéze. Biskup Malý patril k popredným protikomunistickým disidentom, angažoval sa za práva politicky prenasledovaných osôb a počas Nežnej revolúcie v novembri 1989 moderoval verejné protikomunistické zhromaždenia.

„Nejde o to, aby byly čistky. Nejde o nějakou mstu nebo hanění pověsti jednotlivce, který se takto provinil. Ze strany pana Babiše bych očekával, že chlapsky přizná, že podepsal spolupráci. Na druhé straně od společnosti bych očekával, že to bude chápat jako velký mravní úpadek. Pokud se člověk přizná, pokud řekne, že je mu to líto, pak se dá odpustit. Ale pokud to člověk nepřizná, jde o velmi závažný poklesek,“ povedal biskup Malý.

Kriticky sa vyjadril aj k tomu, že v dňoch, keď do Prahy z Vatikánu privezú pozostatky kardinála Josefa Berana, ktorý bol pre odpor ku komunistickému režimu 15 rokov internovaný, prezident Miloš Zeman vystúpi na zjazde KSČM. „Prezident by měl jasně říct, že bude s komunistickou stranou hovořit tehdy, až se jasně distancuje od své minulosti, což se nestalo. Sice to už není ta samá komunistická strana jako před rokem 1989, ale přesto se plně nedistancovali od negativního čtyřicetiletého vývoje našeho státu po roce 1948. (...) Zdůrazňuji, že je potřeba více probudit občanskou společnost, více zintenzivnit osvětu. Tím nemyslím manipulovat voliče. Ze strany občanů bych očekával lepší kontrolu vládnoucích, která se mi zdá nedostatečná.“

Biskup Václav Malý je signatárom nedávnej výzvy MY-šlenky pro demokracii, ktorá sa okrem iného vyslovila za slobodu slova, politickú orientáciu na európske krajiny s demokratickými hodnotami či za to, aby verejné znevažovanie historicky preukázateľných prejavov genocídy zo strany totalitných režimov bolo v ČR dôsledne postihované ako trestný čin podobne ako prejavy rasizmu. Spolu s biskupom Malým výzvu podpísali aj Miroslav Balaštík, šéfredaktor časopisu HOST, publicista zameriavajúci sa na príbehy obetí komunizmu Luděk Navara, riaditeľ ČT Brno Jan Souček či riaditeľ Rádia Proglas Martin Holík.

Foto: facebook.com/biskup.maly

Lukáš Obšitník pred 643 d

Podiel detí narodených mimo manželstva je na Slovensku približne 40,2 percenta, zaraďujeme sa k európskym štátom s vyššou takouto mierou, vyplýva z údajov Eurostatu. Súhrnnú mapu uverejnil na svojom twitteri Milos Popovic, konzultant na Columbia University v USA.

Namenej detí narodených mimo manželstva sa narodí v Grécku (iba 9,4 percenta), nasleduje Macedónsko (12), Bielorusko (13,3), Chorvátsko (18,9), Ukrajina (20,1), Moldavsko (21,5), Švajčiarsko (24,2) a Poľsko (25). Ak by sa do Európy rátalo aj Turecko, s 2,9 percentami by bolo prvé.

Viac detí mimo manželstva ako v ňom sa rodí vo Francúzsku (59,7 percenta), Slovinsku (58,6), Bulharsku (58,6), Nórsku (56,2), Estónsku (56,1), Švédsku (54,9), Dánsku (54), Portugalsku (52,8) a Holandsku (50,4).

Slovensko má porovnateľnú úroveň s Českou republikou. Zaujímavé sú aj protikladné výsledky niektorých iných susediacich krajín ako Estónsko a Lotyšsko vs. Bielorusko a Litva, Slovinsko vs. Chorvátsko či Bulharsko vs. Grécko a Macedónsko. (Údaje pochádzajú z rokov 2012-2013, za Rakúsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu horu a Albánsko neboli dostupné.)

Pavol Rábara pred 644 d

Inštitút ľudských práv, za ktorým stoja aktivisti Peter Weisenbacher a Alena Krempaská, avizujú demonštráciu pred prednáškou amerického kardinála Raymonda L. Burkea. 

„Na Slovensko príde vysokopostavený predstaviteľ katolíckej cirkvi, ktorý v minulosti zastával dôležité funkcie vo Vatikáne, a zároveň šíriteľ nenávistných vyjadrení o LGBT menšine a popierač ľudských, najmä ženských práv,“ píšu organizátori protestnej akcie na facebooku.  

V čom emeritný prefekt Apoštolskej signatúry popiera ženské práva, aktivisti nespresňujú. Zhromaždenie, ktoré nazvali Za toleranciu!, sa uskutoční pred divadlom Malá scéna, kde má kardinál Burke v piatok 27. apríla o 18.00 prednášku o nerozlučiteľnosti manželstva. 

O demonštráciu prejavilo podľa údaja na facebooku zatiaľ záujem 40 ľudí. 

Viac o programe kardinála Burkea v Bratislave si môžete prečítať TU

Martin Hanus pred 645 d

Dráma, ktorá sa posledné dni zmenila na tragikomickú frašku, sa končí: premiér Peter Pellegrini ako dočasne poverený minister vnútra pred chvíľou oznámil, že sa spolu s policajným prezidentom Tiborom Gašparom dohodli, že Gašpar k 31. máju (azda sme správne pochopili, že ide o tohtoročný máj) končí vo svojej funkcii. 

Tomáš Drucker, ktorý včera podal demisiu, pretože nedokázal odvolať Gašpara a sám Gašpar nechcel odstúpiť, si tak dnes môže pripočítať k dobru, že svojou kariérnou obetou zbavil Slovensko asi najmocnejšieho šéfa polície v celej Európe. 

Gašpar musí mesiac a pol zostať vo svojej funkcii preto, že jedno miesto policajného viceprezidenta je neobsadené, iný viceprezident je indisponovaný, takže inak by hrozila destabilizácia policajného zboru (to naozaj Pellegrini povedal). Zoberme to teda z lepšej stránky: Súčasný policajný prezident sa musí pre zachovanie našej každodennej bezpečnosti ešte na pár týždňov obetovať. Po Gašparovi nastúpi nový policajný šéf, ktorého už vymenuje nový minister vnútra, ten však bude funkciu vykonávať len dočasne do konca roka, potom už príde na základe novej odbornej komisie vybratý (a môžeme len hádať, kým všetkým posvätený) prezident policajného zboru.

Po tom, čo sme v posledných týždňoch zažili, by sme sa už ani nečudovali, keby  zákonom zriadená komisia vybrala za nového policajného prezidenta na sedem rokov Tibora Gašpara. Ako predsa dnes v prítomnosti Gašpara pripomenul aj premiér Pellegrini, takéhoto vysokého policajného funkcionára nám môžu všade v Európe len závidieť. 

Na snímke premiér Peter Pellegrini a prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar počas tlačovej konferencie v priestoroch Úradu vlády SR v 17. apríla 2018 v Bratislave. FOTO TASR - Pavel Neubauer
 

Lukáš Obšitník pred 645 d

Európska únia by mala priamo finančne podporovať miestne samosprávy prijímajúce imigrantov, povedal v Európskom parlamente francúzsky prezident Emmanuel Macron. Veľa hovoril o jedinečnosti Európskej únie, zdôrazňoval jej rozmanitosť, viac krát spomenul potrebu reagovať na klimatické zmeny či potrebu verejnej diskusie o reforme EÚ. Rozpory vnútri EÚ podľa neho pochádzajú od populistov, „z národných egoizmov“ a „z rastúcej fascinácie neliberálnymi postojmi“, európsky projekt obhajoval ako model, v ktorom sa „spája vášeň pre slobodu a zároveň pochopenie rozmanitosti“. Vyzval tiež na budovanie novej európskej suverenity, „prostredníctvom ktorej odpovieme jasne a pevne našim spoluobčanom, že ich môžeme chrániť a dať odpoveď na neporiadky vo svete“.

Voči Macronovmu prejavu sa vymedzil Branislav Škripek (OĽaNO, člen Európskych konzervatívcov a reformistov - ECR a ACRE). Macron sa podľa neho snažil hovoriť „o znovuobnovení európskeho projektu a z jeho slov bolo cítiť jasný federalizmus. Jeho riešenia na tieto výzvy v podobe hlbšej politickej integrácie však nie sú ničím novým. Vyšší rozpočet, harmonizácia daní, zjednocovanie sociálnych politík či spoločná azylová politika nie sú podľa mňa správnym krokom k reformovanej a silnejšej Európskej únii. Ako predseda ECPM presadzujem koncept konfederácie - teda spolupráce silných národných štátov a nie som za harmonizáciu daní“. No ocenil jeho výzvu na verejnú diskusiu.

Ivan Štefanec z KDH (v europarlamente je členom Európskej ľudovej strany - EPP), sa v krátkej reakcii vymedzil iba voči Macronom vyzdvihovanej rovnosti, podľa Štefanca „rovnosť musí zahŕňať aj rovnako kvalitné potraviny a výrobky. O to sa postaráme v pripravovanej legislatíve, ktorú pomáham tvoriť.“ Podľa Eduarda Kukana (zvolený za SDKÚ, člen EPP) mal Macron v EP silné posolstvo, predniesol „pevný, proeurópsky prejav s obranou európskych hodnôt pred autoritarianizmom“.

Jan Zahradil, český europoslanec za ODS, v europarlamente člen ECR a predseda ACRE, na twitteri napísal, že je z jeho prejavu veľmi sklamaný. „Jeho európska idea predstavuje centralizovanú a federalizovanú EÚ, ktorá je už prekonaná. Nepredstavuje nič nové, žiadnu originálnu reformu. Volá po nových daniach, nových reguláciách, novej harmonizácii, čo je v protiklade k tomu, za čím stojí ACRE.“

Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas prejavu v Európskom parlamente 17. apríla 2018. Zdroj: TASR/AP

Jozef Majchrák pred 646 d

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyjadril znepokojenie nad zhoršujúcimi sa vzťahmi Západu s Ruskom a vyzval na obnovenie diplomatickej snahy o ich zlepšenie. „Úplne bez ohľadu na Putina nesmieme vyhlasovať celé Rusko – krajinu, jeho ľud za nepriateľov,“ vyhlásil. 

Steinmeier, ktorý bol aj nemeckým ministrom zahraničných vecí, v rozhovore pre noviny Bild am Sonntag povedal, že dnes neexistuje medzi oboma stranami žiadna dôvera a úloha čeliť tomuto odcudzeniu je výzvou pre zodpovednú politiku. Ľudia by podľa neho nemali byť vo vzťahu k Rusku ovládaní apokalyptickou náladou.

Otrávenie bývalého agenta Skripaľa aj anexiu Krymu označil za znepokojujúce udalosti, Európa by však podľa neho mala byť schopná viesť s Ruskom priamu diskusiu.  

Foto: TASR/Marko Erd