Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
V skratke
29. 02. 2020, 16:29

Pokušenia

Pokušenia

Obsahom evanjelia prvej pôstnej nedele (1. 3. 2020) je pokúšanie Ježiša (Mt 4,1-11). Všimnime si, do ktorých oblastí diabol pokušenia smeruje.

(1) Prvou je „oblasť chleba“: urob z týchto kameňov chleby! Prvým pokušením je humanizmus/ľudskosť bez Boha. Ježiš neodmieta humanizmus, lebo nie raz nasýtil zástupy. Ale pripomína, že nielen z chleba žije človek, ale je potrebné nezabúdať na Pána Boha. V modlitbe Otčenáš naučil svojich učeníkov si to často pripomínať: chlieb náš každodenný daj nám dnes! Humanizmus bez Boha je pre človeka veľkým pokušením aj v súčasnej dobe. Ako kresťania máme tomuto pokušeniu odolať ako Ježiš. Za každú ľudskosť a charitu treba na prvom mieste ďakovať Pánu Bohu.

(2) Druhé pokušenie smeruje k senzácii. Boží Syn má byť zneužitý na senzáciu. Ježiš má skočiť z výšky chrámu a nič sa mu nemá stať. Skrátka, senzácia hodná obdivu! Ľudia majú radi senzácie, obdiv a hry. Možno by ich chceli, aj keby chleba nebolo. Ježiš aj toto pokušenie odmieta. Boha neslobodno zneužívať, nie je nástrojom zábavy, senzačných pobavení a hier. 

(3) Tretie pokušenie smeruje k pozemskej moci. Diabol ponúka Ježišovi pozemské kráľovstvá a ich slávu. Chce za to, aby sa mu Ježiš poklonil.

Toto treba považovať za najnehoráznejšie pokušenie. Nijaké pozemské kráľovstvo nepatrí diablovi, ale Bohu. Ak ho diabol ponúka, akoby mu patrilo, klame. A ak žiada na oplátku poklonu, žiada to, čo mu neprináleží, a to je nespravodlivé. Pokušenie tu priamo smeruje proti majestátu samého Boha, proti prvému príkazu Desatora. 

Treba si často pripomínať prvé prikázanie Desatora, aby sme sa my sami nerobili bohmi tejto zeme a aby sme od iných nežiadali priam takú úctu/poklonu, aká prináleží iba Bohu. Ako potvrdzuje skúsenosť, sklon padnúť v tomto pokušení majú ľudia vo svete i ľudia v cirkvi. 

Duchovné posolstvo: Pane, nenechaj nás padnúť v pokušení a ak by sme padli, vysloboď nás, prosíme. Amen.

Požehnanú prvú pôstnu nedeľu prajem všetkým.

 

Foto: Pokúšanie Krista na púšti (www.otcenas.sk)

Odporúčame

Blog
Kňaz a profesor Štefan Šmálik

Kňaz a profesor Štefan Šmálik

Štefan Šmálik sa narodil 17. decembra 1908 v Šuňave (okres Poprad) a zomrel v Oravskom Bielom Potoku 21. decembra 1991 a je pochovaný v Tvrdošíne. Nakoľko ide o významnú kňazskú osobnosť, je potrebné mu venovať v týchto dňoch osobitnú pozornosť.