Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
V skratke
09. 06. 2018, 19:50

Rúhanie proti Duchu Svätému

Rúhanie proti Duchu Svätému

V evanjeliu desiatej nedele v cezročnom období (10. 6. 2018) Ježiš reaguje na obvinenie, ktoré na jeho adresu vzniesli zákonníci: mocou diabla vyháňa diablov (Mk 4,13-5,1). 

(1) Je to veľmi ťažké obvinenie, azda najťažšie, aké človek dokáže vysloviť proti Bohu. Pôvod tohto zla vysvetľuje nedeľné prvé čítanie: pád človeka do hriechu (Gn 3,9-15). Pre svoj pád sa stal človek vnútorne rozpoltenou osobnosťou, ktorá je rozpoltená sama v sebe, žije v rozvrátených medziľudských vzťahoch (Eva i Adam nie sú si viac oporou, ale navzájom sa obviňujú) a aj vzťah človeka s Bohom je narušený (človek pred Bohom uteká a skrýva sa). Z človeka sa stáva nešťastník (Cantalamessa, 186).

(2) Sv. Augustín (354 – 430) k tomu dodáva maličký detail: aby diabol uviedol človeka do hriechu a presvedčil ho o svojej lži, vybral si na to „hada“, slizkého a plazivého tvora (Boží štát, 14, 11). Koľko slizkých a plazivých ľudských bytostí je ochotných vravievať svoje lži a zamotávať iných do svojich osídiel? Pravda nebýva príjemná, lebo odhaľuje našu morálnu nahotu.

(3) Na toto veľké obvinenie Ježiš odpovedal, že je to rúhanie proti Duchu Svätému a táto vina sa neodpúšťa, ale ostáva naveky. Sv. Atanáz (+372) Ježišov výrok vysvetľuje, že ide o nekajúcnosť: Ježiš nepovedal, že sa človeku tento hriech neodpustí, ak koná pokánie a prosí o milosrdné odpustenie. Neodpustí sa vtedy, ak človek zotrvá v nekajúcnosti (In: M. Starowieyski, 326). Prvým riešením je: konať pokánie a prosiť o milosrdenstvo.

(4) Druhým riešením, neoddeliteľným od prvého, je príslušnosť k duchovnej rodine tých, čo plnia Božiu vôľu: kto plní Božiu vôľu, je môj brat, sestra i matka (Mk 3,35). Ježiš ohlásil „novú rodinu“, ktorá nestojí na pokrvných zväzkoch ani nemá príbuzenské väzby. Lebo „už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného... lebo všetci ste jedno v Kristu Ježišovi“ (Gal 3,28).

Zrnko duchovnej múdrosti: liekom proti hriechu je pokánie, prosba o milosrdenstvo a príslušnosť k duchovnej rodine.

Požehnanú nedeľu prajem všetkým.

Ján Duda

Odporúčame

Blog
Kňaz a profesor Štefan Šmálik

Kňaz a profesor Štefan Šmálik

Štefan Šmálik sa narodil 17. decembra 1908 v Šuňave (okres Poprad) a zomrel v Oravskom Bielom Potoku 21. decembra 1991 a je pochovaný v Tvrdošíne. Nakoľko ide o významnú kňazskú osobnosť, je potrebné mu venovať v týchto dňoch osobitnú pozornosť.